h
Raadsverkiezingen 2022-2026 Hoofdpagina

01.Erik de Vries

Foto: SP Helmond / SP Helmond

42 jaar, Brouwhuis, plek 1 kieslijst SP

Dit is niet de eerste keer dat je op deze lijst staat. Mogen we al spreken van een ‘oude rot’?

Haha! Het is inderdaad niet de eerste keer, maar of daarmee het stempel ‘oude rot in het vak’ al van toepassing is, dat laat ik vooral aan anderen om te beoordelen. Ik vind het in ieder geval nog steeds een eer om dit namens de mooiste en sociaalste partij van Helmond te mogen doen en zet me hier graag voor in.

 

Dit is ook je tweede periode als wethouder. Is het werk nog niet klaar nee?

Het werk is nooit klaar, zeker niet in een stad als Helmond. We hebben een hoge ambitie en er liggen veel uitdagingen. Denk aan de tweedeling in de samenleving, het woningentekort en de klimaatdoelstellingen. Dat zijn pittige opgaven waar we stevig mee aan de slag moeten.

 

Is hier de afgelopen jaren dan niets aan gedaan?

Zeker wel! Sterker nog, hier is hard aan gewerkt. Ik durf te stellen dat het beleid in Helmond nog nooit zo sociaal en menselijk is geweest, er zijn volop woningen bijgebouwd en we hebben prachtige natuur gerealiseerd. En dat allemaal zonder bezuinigingen en met een sluitende begroting. Daar mogen we best trots op zijn! Maar toch is het naar mijn gevoel nog niet genoeg. Ik zie en voel nog steeds de tweedeling in onze stad op het gebied van inkomen, gezondheid en kansen.

 

Toch nog niet geheel tevreden dus.

Het kan altijd beter, dus dit vraagt wat mij betreft de komende jaren alle aandacht. De menselijke maat moet weer terug in alles wat we als overheid doen. Die lijkt soms kwijt. Kijk bijvoorbeeld naar de wanprestaties bij de belastingdienst. De kinderopvangtoeslagaffaire heeft pijnlijk duidelijk gemaakt wat de gevolgen zijn van te ver doorgeslagen bureaucratie en systeemdenken. Mensen werden niet gehoord, niet vertrouwd en niet serieus genomen. Hierdoor heeft het vertrouwen in de overheid een stevige deuk opgelopen en is de kloof tussen politiek en samenleving verder toegenomen.

 

Hoe ga je daar verandering in brengen?

Het moet en kan anders. Door naast en niet tegenover onze inwoners te staan. Door maatwerk toe te passen en ons te verplaatsen in de wereld van de ander. En door te vertrouwen in plaats van te wantrouwen. Daar bouw ik graag, samen met u en alle inwoners van onze stad aan verder!

U bent hier