h
Raadsverkiezingen 2022-2026 Hoofdpagina

01.In vertrouwen

Acht jaar geleden haalde de SP in Helmond de beste uitslag ooit.
Er werden zes zetels bemachtigd en de SP werd de grootste partij van de stad. Voor het eerst in haar bestaan ging de SP mee besturen: er traden twee wethouders toe tot het college. In 2018 was het daarom extra spannend: hebben we verschil kunnen maken en worden we door de kiezer beloond met een stem? Opnieuw kregen we ruim vertrouwen van de Helmondse kiezer. De SP keerde met vijf zetels terug in de raad en werd daarmee de derde partij van Helmond. Daar bleef het niet bij: we mochten wederom plaatsnemen in het stadsbestuur. Dat was geen doel op zich, maar dankzij onze deelname in en bijdrage aan een brede coalitie van partijen hebben we veel van onze verkiezingsbeloften waar kunnen maken. En daar zijn we trots op!

Met het coalitieakkoord genaamd ‘Helmond. Stad in beweging.’ werd een duidelijke ambitie neergezet, waarbij de SP haar stempel heeft kunnen drukken op het sociale beleid en gezicht van de stad. Langs de voor ons leidende principes van menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit is stevig ingezet op het verbeteren van de positie en leefomstandigheden van onze inwoners.  Met maatwerk, aangezien geen individu hetzelfde is. Werkend volgens de bedoeling want het gaat niet om het systeem, maar om de mensen. En met betrokkenheid van die mensen, omdat zij als geen ander weten wat nodig is. We waren goed op stoom toen de wereldwijde pandemie ons ook in Helmond wist te bereiken. De impact van het coronavirus was enorm. Plots bleek alles van waarde enorm kwetsbaar. Onze manier van leven zag er van de ene op de andere dag totaal anders uit. Wat eerst heel normaal was, kon ineens niet meer: een terrasje pikken, je ouders knuffelen of op vakantie gaan. Maar dat niet alleen: de crisis heeft ook de tweedeling in onze samenleving blootgelegd én vergroot. De meest kwetsbaren onder ons werden het hardst getroffen. Zij raakten als eerste hun baan kwijt, liepen door slechtere gezondheid een hoger risico op de intensive care te belanden en zagen hun vaak toch al beperkte steunnetwerk uiteen vallen. Dit versterkt onze overtuiging dat er een koerswijziging nodig is in Nederland: de menselijke maat moet weer voorop komen staan. Dat we die menselijke maat kwijt zijn, blijkt ook uit de wanprestaties bij de belastingdienst.
De kinderopvangtoeslagaffaire heeft pijnlijk duidelijk gemaakt wat de gevolgen zijn van te ver doorgeslagen bureaucratie en systeemdenken. Mensen werden niet gehoord, niet vertrouwd en niet serieus genomen. Hierdoor heeft het vertrouwen in de overheid een stevige deuk opgelopen en is de kloof tussen politiek en samenleving verder toegenomen. Het moet en kan anders. Dat hebben we de afgelopen jaren in Helmond in de praktijk laten zien. Door naast en niet tegenover onze inwoners te staan. Door maatwerk toe te passen en ons te verplaatsen in de wereld van de ander. En door te vertrouwen in plaats van te wantrouwen. Wederzijds vertrouwen is de basis van onze democratie. Daar bouwen wij graag, samen met u als inwoner van onze mooie stad, aan verder. Op ons kunt u rekenen. In het volste vertrouwen!

Erik de Vries

Lijsttrekker SP Helmond

U bent hier