h

'Geen sprake van belangenverstrengeling'

3 februari 1999

'Geen sprake van belangenverstrengeling'

De SP verwijt het Helmonds raadslid Tielemans dat hij zich schuldig maakt aan belangenverstrengeling. Maar volgens het gemeentebestuur is daar geen sprake van.

De SP baseert de beschuldiging op een brief van ondernemer J.G. van de Westerlo. In deze brief gericht aan twee ambtenaren meldt de ondernemer dat hij raadslid Tielemans als adviseur heeft aangesteld. De kwestie waarover Tielemans geacht wordt advies uit te brengen, is op dat moment onderwerp van gesprek tussen de ondernemer en de gemeente. Dan dien je twee heren en dat kan dus niet, aldus de SP die daarop het gemeentebestuur vroeg om zich uit te spreken over de toelaatbaarheid van dit adviseurschap.

Er is geen sprake van belangenverstrengeling, concludeert het gemeentebestuur nu. Ze heeft Tielemans de gelegenheid gegeven om schriftelijk verweer te voeren. Het raadslid erkent zijn adviseurschap bij de firma Van de Westerlo. Ook bestrijdt hij niet de zaak waarover hij geacht wordt advies uit te brengen, te weten de realisering van een evenementengebouw. Maar dat speelt pas dan als dat gebouw ergens buiten Helmond gerealiseerd moet worden, verweert het raadslid zich. Vermenging van raadswerk met zakelijk werk is daarom volgens hem niet aan de orde.

De SP vindt de conclusie van het gemeentebestuur teleurstellend. Enerzijds omdat ze heeft afgezien van enig onderzoek en genoegen neemt met het woord van Tielemans, anderzijds omdat ze zelfs geen waarschuwend geluid laat horen. Volgens de SP moet immers ook de schijn van belangenverstrengeling worden voorkomen. De partij beraadt zich nog op een nadere reactie.
1999-02-03

 

Opmerking bijlagen: De gescande teksten zijn niet overal goed leesbaar.

U bent hier