h

Ontslagen bij Savant

2 december 2007

Ontslagen bij Savant

De afgelopen week heeft zorginstelling Savant bijeenkomsten gehouden in zaal Vissers om de medewerkers te informeren. Er vallen ontslagen, luidde de vervelende boodschap. De krant meldt dat het om honderd ontslagen gaat.

Wie hulp in het huishouden nodig heeft - veelal ouderen - moet erop kunnen vertrouwen dat die hulp ook echt geboden wordt. Vanwege de vergrijzing, al valt dat in Helmond nog mee, is zelfs méér hulp nodig. Maar nu dreigen honderd gekwalificeerde thuiszorgmedewerkers werkloos te worden. Ga dat maar eens uitleggen.

In de krant staat dat de ontslagen dreigen Door de veranderende vraag naar huishoudelijke hulp. In werkelijkheid is niet de vraag veranderd, maar de manier van toewijzing.

Hulp in de huishouding wordt toegewezen op basis van een indicatie. Er wordt bekeken welke zorg nodig is. En dan volgt een beslissing. Sinds de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) gaat dat allemaal veel strenger. Dát is wat is veranderd.

Er is een kloof tussen alle mooie woorden die worden gesproken en de werkelijkheid dat thuiszorgmedewerkers werkloos dreigen te worden. Deze kloof is een bron van verwarring. Wij merken dat aan de reacties die wij krijgen. Het rijmt allemaal niet.

Op de bijeenkomsten van de week heeft Savant gemeld dat ze beperkt heeft ingeschreven. Dat betekent dat er een gat valt bij de hulp in de huishouding, vooral in de wijken. Behalve als een andere zorginstelling deze hulp overneemt. Of dat zo is, is op dit moment voor de buitenwacht niet duidelijk. Evenmin is duidelijk welke maatregelen verantwoordelijk wethouder Boetzkes in petto heeft om de ontslagen bij Savant te voorkomen.

Krijgen alle Helmonders die het nodig hebben volgend jaar hun hulp in de huishouding? Die vraag hebben wij al vaker gesteld aan wethouder Boetzkes. Immers het beleid van de gemeente speelt een grote rol. De wethouder antwoordde steeds dat niemand buiten de boot zal vallen. Daar houden wij hem aan.

2007-12-02

U bent hier