h

Vakbond: CAO Schoonmaak in thuiszorg onacceptabel

25 juli 2008

Vakbond: CAO Schoonmaak in thuiszorg onacceptabel

Wethouder Boetzkes (PvdA) schakelt schoonmaakbedrijf CSU in bij de thuiszorg. Het bedrijf hanteert niet de CAO Thuiszorg, maar de CAO Schoonmaak. Onacceptabel, vindt vakbond De Unie Zorg en Welzijn. De SP wil opheldering van het college.

Behalve de Helmondse gemeenteraad heeft de vakbond ook CSU aangeschreven. Citaat:

De Unie Zorg en Welzijn wijst u op de werkingssfeer van de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg die voorschrijft dat medewerkers in de thuiszorg moeten worden beloond volgens de CAO VVT. Sinds de invoering van de WMO zijn landelijk diverse schoonmaakbedrijven op de thuiszorgmarkt toegetreden, al dan niet in samenwerking met thuiszorginstellingen. In lijn met de opvattingen van de landelijke politiek vallen deze medewerkers allen onder de CAO VVT. Wij verzoeken u in uw advertenties te melden dat de CAO VVT van toepassing wordt verklaard op de medewerkers die via CSU worden ingezet in de thuiszorg.

Meer achtergrond: motie van wantrouwen voor wethouder

 

 

2008-07-25

U bent hier