h

Wachtlijst thuiszorg geslonken dankzij zorginstellingen

7 november 2008

Wachtlijst thuiszorg geslonken dankzij zorginstellingen

Crisis in de Helmondse thuiszorg: voor de zomer stonden maar liefst ruim 200 mensen op de wachtlijst. Verantwoordelijk wethouder Boetzkes (PvdA) kwam zwaar onder vuur van kritiek van de SP. Inmiddels is het aantal wachtende gedaald naar tien. Dankzij de zorginstellingen.

Wethouder Boetzkes moet het toegeven. Niet zijn beleid, maar de inzet van de zorginstellingen heeft gezorgd voor het slinken van de wachtlijst. Vooral St Annaklooster levert duizenden zorguren méér dan waarvoor ze heeft ingeschreven. Strikt genomen heeft de instelling het recht om deze extra uren aan de gemeente terug te geven. Er zou meteen weer een wachtlijst ontstaan van ongeveer 100 mensen.

St Annaklooster lijkt echter niet van dat recht gebruik te gaan maken, ook al kosten de extra zorguren haar flink wat geld uit eigen middelen. De instelling wil niet een nieuwe wachtlijst veroorzaken, dat druist in tegen haar zorgtaak. St Annaklooster heeft het probleem van de wethouder opgelost, concludeerde SP-fractievoorzitter Erik de Vries in de gemeenteraad bij de behandeling van de begroting.

De SPer is blij dat de wachtlijst bijna verdwenen is, maar wijst erop dat dit kan omdat de zorginstelling er veel geld op toe legt. Een teken dat de gemeente te weinig betaalt.

In 2009 moet de thuiszorg weer worden aanbesteed. De gemeente moet dan opnieuw een tarief vaststellen dat ze bereid is te betalen voor de zorg. Erik de Vries: Wethouder Boetzkes zal dan toch echt een betere prijs moeten betalen. Anders valt een herhaling te vrezen van de crisis van afgelopen zomer. De wethouder zal dat toch geen tweede keer voor zijn rekening willen nemen?

Bij de begrotingsbehandeling werd een motie van het SP-raadslid overgenomen om invoering van een eenheidstarief te onderzoeken. Een eenheidstarief is klantvriendelijker. Er is dan geen financiële druk om toch vooral voor de goedkope zorgvariant (HV1) te kiezen. Een eenheidstarief maakt geen verschil tussen de verschillende soorten zorg.

 

MOTIE

De gemeenteraad,

Gehoord de beraadslaging,

Van mening dat het leveren van een kwalitatief goede thuiszorg een verantwoordelijkheid is van de gemeente,

Van mening dat er in het land verschillende systemen van afspraken zijn met betrekking tot de thuiszorg,

Van mening dat Helmond de ambitie moet hebben om te gaan voor het systeem dat de beste kwaliteit levert, in plaats van het systeem dat de laagste prijs oplevert,

Draagt het college op om vóór het opstarten van een nieuwe aanbesteding met betrekking tot de thuiszorg onderzoek te doen naar de mogelijkheid om over te gaan op het systeem van één prijs voor zowel HV1, HV2 als HV3,

Verzoekt het college dit onderzoek te betrekken bij de bespreking met de gemeenteraad in april 2009,

En gaat over tot de orde van de dag.

 

2008-11-07

U bent hier