h

Aanbesteding thuiszorg: Annaklooster valt buiten de boot

16 oktober 2009

Aanbesteding thuiszorg: Annaklooster valt buiten de boot

St Annaklooster zal waarschijnlijk per 1 januari stoppen met de thuiszorg in Helmond. De zorginstelling is niet meegenomen in het voorlopig gunningbesluit van de gemeente. Als er niks veranderd moeten meer dan tweehonderd cliënten van zorgaanbieder veranderen en krijgen tientallen medewerkers ontslag. Mogelijk kunnen zij terecht bij een andere zorginstelling.

Zorginstellingen konden tot 18 september inschrijven om een deel van de thuiszorg op zich te nemen. Vorige week heeft het college van B en W besloten welke instellingen het werk wordt gegund. De SP vroeg om informatie, maar verantwoordelijk wethouder Boetzkes wilde geen mededelingen doen. Er loopt nu een bezwaartermijn van 15 dagen die afloopt op 21 oktober. Daarna is het besluit definitief en pas dan wil de wethouder meer informatie geven.

St. Annaklooster heeft die termijn niet willen afwachten en heeft cliënten en medewerkers alvast geïnformeerd. Om te voorkomen dat u dit nieuws via andere kanalen ontvangt hebben wij besloten u van dit voorlopige besluit op de hoogte te stellen, schrijft de zorginstelling.

St Annaklooster noemt het nieuws zeer teleurstellend en onverwacht.

De zorginstelling schrijft dat ze heeft ingeschreven met een tarief dat dicht tegen de minimum kostprijs ligt. Dat zou betekenen dat andere instellingen zeer goedkoop, waarschijnlijk onder de kostprijs hebben ingeschreven.

De gemeente past prijsconcurrentie toe. De zorginstelling die het goedkoopst inschrijft, krijgt het werk gegund. Dat is misschien goedkoop voor de gemeente, maar het is slecht voor de thuiszorg, reageert SP-fractievoorzitter Erik de Vries. Het betekent telkens veel onrust en onzekerheid. Opnieuw moeten honderden cliënten overstappen en worden medewerkers ontslagen. Denk je eens in wat dit betekent voor hun motivatie. Er zijn medewerkers die zo al drie keer van werkgever moesten wisselen in de afgelopen jaren.

Het doemscenario dat de SPer vreest kan nu waarschijnlijk niet meer worden bijgesteld. Dat had de wethouder eerder moeten bedenken. Hij had gewoon niet voor prijsconcurrentie moeten kiezen, waardoor telkens andere instellingen ten tonele verschijnen. Hij had moeten kiezen voor een vaste en redelijke prijs. Dan kun je zorginstellingen kiezen op basis van kwaliteit en continuïteit.

Het is onbekend of bezwaren zijn ingediend tegen het gunningbesluit.

Mogelijk vallen meer instellingen buiten de boot. Dat zal blijken als de gemeente het gunningbesluit openbaar maakt. Is dat het geval, dan zal het aantal cliënten dat moet overstappen nog fors toenemen.

Lees ook: Ontslaggolf in de zorg en Puinhoop in thuiszorg.

2009-10-16

U bent hier