h

Honderden thuiszorgcliënten moeten overstappen

21 oktober 2009

Honderden thuiszorgcliënten moeten overstappen

De gemeente heeft de uitkomst van de aanbesteding van de thuiszorg bekendgemaakt. Vier van de huidige zorgaanbieders vallen af. Honderden cliënten moeten overstappen. Ook moeten zeker honderd medewerkers over naar een andere zorginstelling.

Het was al bekend dat St. Annaklooster buiten de boot valt waardoor zon 250 cliënten en meer dan vijftig medewerkers moeten overstappen. Die aantallen lopen fors op nu blijkt dat nog meer zorgaanbieders afvallen.

Het overplaatsen van cliënten en medewerkers moet de komende twee maanden zijn beslag krijgen. Per 1 januari gaan de nieuwe contracten in.

De instellingen die het werk wordt gegund, hebben ingeschreven voor een gemiddeld uurtarief van 21,87 euro. Dit is onder de kostprijs. Actiz (organisatie van zorgondernemers) houdt een bandbreedte aan tussen 23 en 25 euro.

Volgens de gemeente hebben de zorgaanbieders zo goedkoop ingeschreven omdat door de alternatieve aanpak van de gemeente Helmond een deel van de activiteiten door voorliggende voorzieningen kan worden uitgevoerd.

Dat klopt niet, reageert SP-fractievoorzitter Erik de Vries, zon verband is er helemaal niet. Door de nieuwe aanpak komen de medewerkers minder uren bij de cliënt over de vloer, maar dat verandert niks aan de kosten per uur.

Het goedkope inschrijven wordt door de gemeente uitgelegd als expliciete steun voor de nieuwe aanpak die ze voorstaat. Een krasse uitspraak, vindt De Vries. De instellingen hebben geen keus. Niet inschrijven is geen werk.

De SPer is niet te spreken over de aanpak van de gemeente. Dit aanbestedingscircus betekent telkens weer veel onrust bij cliënten en medewerkers. Ik hoop dat de overdracht de komende twee maanden goed verloopt, maar ik moet het nog zien. De zorg verdient beter!

De instellingen die per 1 januari de thuiszorg gaan uitvoeren zijn de Zorgboog, Zuidzorg, Rinette, Savant Zorg en T-zorg.

2009-10-21

U bent hier