h

BZOB-bos wordt industrieterrein

15 juli 2010

BZOB-bos wordt industrieterrein

Als het aan Gedeputeerde Staten (GS) van Brabant ligt wordt het BZOB-bos industrieterrein.

Met het besluit van GS is het nog geen uitgemaakte zaak. Het laatste woord is aan Provinciale Staten van Brabant.

Het voornemen om van het BZOB-bos industrieterrein te maken, is onderdeel van een groter plan. Het gaat om de MER oostelijk deel stedelijk gebied Helmond-Eindhoven (MEROS).

Er worden ook nieuwe toekomstige woningbouwlocaties aangewezen. Het betreft Lungendonk en Goor.

Aanvankelijk wilde men Diesdonk (Asten) en Scheepstal bij Dierdonk aanwijzen als industriegebied. GS ziet daar nu vanaf.

Vanuit de wijk Brouwhuis is er verzet tegen de plannen. De werkgroep Brouwberg vindt dat de natuur langs Rijpelberg en Brouwhuis behouden moet blijven.

In de vergadering van 12 januari dit jaar besprak de Helmondse gemeenteraad de plannen. De gemeenteraad heeft geen beslissende stem, maar kan slechts een advies geven.

De SP staat zwaar op de rem als het gaat om nieuwe industrieterreinen. De partij vindt dat noch het BZOB-bos, noch Diesdonk industrieterrein moet worden. Hieronder het betoog van SP-fractievoorzitter Erik de Vries in de raadsvergadering van 12 januari.

_______________

Voorzitter! De SP-fractie vindt het belangrijk om naar de toekomst te kijken. Welke ontwikkelingen kunnen wij verwachten en hoe spelen wij daarop in? Daar is de voorliggende rapportage ook voor bedoeld. Welke ruimtebehoefte is er over een aantal jaren voor wonen en bedrijven? En valt die in Helmond in te passen? De afgelopen jaren is Helmond flink gegroeid. Complete wijken zijn erbij gekomen en nieuwe industriegebieden zijn aangelegd. Veel landschappelijke ruimte is uit het gemeentegebied van Helmond verdwenen. Wij zullen dus voorzichtig moeten zijn met de groene gebieden die wij nog hebben. Eenmaal opgeofferd, is er nauwelijks een weg terug. Qua woningbouw is de SP-fractie voor bouwen naar reële behoeften. Wij zien niets in geforceerde groei. Als er echt gebrek is aan woningen en aan ruimte om deze te bouwen - en dat valt nog maar te bezien, gelet op de bevolkingsprognoses die op ons afkomen - dan is Lungendonk voor ons bespreekbaar als locatie. Dat blijft dan wel gewoon grondgebied van Someren. Als alle mogelijkheden benut zijn en er een aantoonbare behoefte aan bedrijventerreinen blijft, is Varenschut voor ons bespreekbaar. Wij kunnen ons iets voorstellen bij die locatie in verband met de ligging ten opzichte van de bestaande industrieterreinen. Zoals gezegd, is de SP-fractie van mening dat er ergens een keer een grens moet worden gesteld aan uitbreiding van de bebouwing. Dit ter bescherming van de leefomgeving. De rek is er in Helmond op dat vlak wel zo'n beetje uit. Oplossingen zullen vooral gezocht moeten worden op de huidige industrieterreinen door bijvoorbeeld meer de hoogte in te gaan en de lege ruimtes beter te benutten. Wij zeggen daarom nee tegen het ontwikkelen van Diesdonk en de Brouwhuissche Heide. Dat betekent ook dat wij tegen het voorstel zullen stemmen.

_______________
-persbericht GS (pdf-bestand)

-Werkgroep Brouwberg  (link)

-notulen gemeenteraad (pdf-bestand)

2010-07-15

U bent hier