h

Stichting Ambachts-carrousel: kip met gouden eieren alsnog geslacht

10 april 2013

Stichting Ambachts-carrousel: kip met gouden eieren alsnog geslacht

Aanvankelijk werd de stichting Ambachtscarrousel geroemd om zijn succesvolle methode om jongeren naar school of werk te begeleiden, maar nu wordt deze "kip met de goude eieren" alsnog geslacht.

Helmond en omstreken kampt met een zorgwekkend groot percentage voortijdige schooluitvallers. Tegen die achtergrond is het project meer dan op zijn plaats. Het werd wel "de Helmondse kip met de gouden eieren" genoemd.

Maar eind 2011 verschijnen de eerste berichten dat het succesvolle project dreigt te verdwijnen. "Onbegrijpelijk dat men van dit succesvolle project met zijn bijzondere aanpak geen gebruik meer wil maken", vindt SP-raadslid Nathalie van der Zanden die in januari 2012 aan de bel trekt bij de wethouder. Van der Zanden: "De stichting Ambachtscaroussel bracht dropouts die vanwege een veelvoud van problemen niet onder te brengen waren in reguliere trajecten via coaching in 75% van de gevallen weer naar school of werk. Een ongeëvenaard resultaat."

Er volgt overleg tussen de gemeente en Mostafa Jahfel die het project runt. Ruim een jaar later in de raadsvergadering van 9 april jongstleden staat het definitieve voorstel op de agenda.

Het SP-raadslid is zwaar teleurgesteld. Ze is niet te spreken over het voorstel. "De gemeente wil het project inpassen als maatschappelijke voorziening waar kansloze jonge bijstandsgerechtigden tijdelijk dagbesteding moeten komen doen in ruil voor hun uitkering. Dat doet in de verste verte geen recht aan de kwaliteiten van het project en waardoor het een succes werd."

Daarnaast brengen enkele bepalingen in de te tekenen overeenkomst grote onzekerheid met zich mee voor de stichting. "Onder de maat", luidt het eindoordeel van de SP-raadsfractie die als enige tegen het voorstel stemde.

- voorgestelde overeenkomst (pdf-bestand)

Achtergrondinformatie

- Aanpak voortijdige schooluitval

- Wethouder laat succesvol jongerenproject vallen

2013-04-10

U bent hier