h

Centrumplan: een verrassende wending

4 oktober 2013

Centrumplan: een verrassende wending

Realiseer 22.500 m2 winkelruimte en 12.000 m2 woningbouw in het centrum van Helmond. Aldus een principeovereenkomst met de twee projectontwikkelaars Foruminvest en Van Wijnen. Het college stond op het punt haar handtekening onder deze overeenkomst te zetten, maar een verrassende wending in de commissievergadering stak daar een stokje voor.

Het leek eigenlijk allemaal in kannen en kruiken. Er is al jaren een meerderheid voor het centrumplan. Daarom was het voor wethouder Stienen niet meer dan logisch om de gronduitgifteovereenkomst met de projectontwikkelaars ter kennisname voor te leggen aan de raad. Het college had het voornemen deze op korte termijn te gaan ondertekenen.

SP-fractievoorzitter Erik de Vries: “Namens de SP heb ik het college geadviseerd dit niet te doen. Er zaten wel wat ontbindende voorwaarden in, maar na ondertekening zou er eigenlijk geen weg meer terug zijn. Tot mijn positieve verbazing adviseerde ook het CDA om pas op de plaats te maken en nog niet tot ondertekening over te gaan. Het CDA heeft twijfels en zou graag zien dat de wethouder eerst in gesprek gaat met de projectontwikkelaars. Hoe zit het met de haalbaarheid van dit plan, zeker in deze moeilijke tijd? Is het allemaal wel realistisch?”

Daarmee wordt de steun in de raad voor het centrumplan verder aan het wankelen gebracht. De wethouder telde dan ook zijn knopen en stelde voor eerst het gesprek aan te gaan met de projectontwikkelaars, om vervolgens de raad te informeren over de uitkomst. Tot die tijd wordt er niets ondertekend. De Vries: “De wethouder was nauwelijks verrast en ook andere fracties reageerden niet afwijzend op het voorstel van het CDA en het overnemen door de wethouder. Vermoedelijk zijn er in de coalitie achter de schermen afspraken gemaakt over dit onderwerp. Dat neemt niet weg dat ik hier blij mee ben: het is een stap in de goede richting. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Dat spreekwoord is voor het centrumplan maar al te waar!”

De discussie over het centrumplan dateert al van 1997. In 1999 huurde de gemeente voor twee miljoen – toen nog – gulden adviesburo van Riek (BVR) in om de plannen vorm te geven. In de jaren daarna zijn de plannen verder uitgewerkt in een masterplan en een bestemmingsplan. Het enige dat daadwerkelijk is gerealiseerd, is de nieuwe bibliotheek naast het Speelhuis. De SP heeft het centrumplan steeds afgewezen. Argumenten: een maatje te groot plus het kost Helmond vele miljoenen die hard nodig zijn voor andere zaken. Sinds het uitbreken van de huidige economische crisis lijkt de discussie te kantelen. Werd het centrumplan al die tijd tegen de klippen op verdedigd, nu slaat de twijfel toe. Wel is er een probleem bijgekomen: de gemeente heeft veel geld besteed aan het verwerven van onroerend goed in het centrum. Hoe komt dat geld terug?

- SP-berichten uit 1999 en de jaren er na over het centrumplan

13 september 2013

U bent hier