h

Stadswacht krijgt interim-directeur, SP blij met maatregel (update)

2 februari 2015

Stadswacht krijgt interim-directeur, SP blij met maatregel (update)

Het onderzoek van een externe vertrouwenspersoon bevestigt de eerdere bevindingen van de SP over de verstoorde interne verhoudingen bij de Stadswacht. Er komt een interim-directeur om orde op zaken te stellen. SP-fractievoorzitter Mieke Meulendijks is blij met de maatregel.

Burgemeester Blanksma heeft vanmorgen het personeel van de Stadswacht op de hoogte gebracht. Ook is de gemeenteraad geïnformeerd. De directeur treedt terug per 1 februari 2015.

Na de zomervakantie vorig jaar kwamen verontrustende signalen binnen bij de SP over de interne gang van zaken bij de Stadswacht. In de maanden die volgden voerde de SP gesprekken met vijftien medewerkers en ook met enkele oud-medewerkers. Alle gesprekken bevestigden het beeld dat de verhoudingen binnen de Stadswacht ernstig verstoord waren.

Het was een signaal dat we niet konden negeren, zegt Mieke Meulendijks. Op 24 oktober schreef ze een brief om burgemeester Blanksma te informeren over de bevindingen. Daarop volgde snel de gezamenlijke conclusie dat een officieel en zorgvuldig onderzoek op zijn plaats is.

Een externe vertouwenspersoon werd aangesteld bij wie alle medewerkers hun verhaal konden doen. Het rapport van de vertrouwenspersoon inclusief reactie van de directeur is vandaag openbaar gemaakt.

Op basis van zijn bevindingen doet de onderzoeker een aantal aanbevelingen. Benoem een interim-directeur van buiten de SSH, om de vereiste vernieuwing te realiseren, luidt één van zijn in totaal negen aanbevelingen. De interim-directeur is inmiddels per direct aangesteld. Behalve orde op zaken stellen heeft hij ook als opdracht om vervolg-onderzoek te doen.

“Het vertrouwen met de medewerkers moet hersteld worden”, zegt SP-fractievoorzitter Mieke Meulendijks “wij zijn blij dat daar nu aan gewerkt gaat worden.”

- brief aan de raad (pdf-bestand)

- onderzoek met reactie directeur (pdf-bestand)

- Voorgeschiedenis: Zorgen over de Stadswacht, gemeente doet onderzoek

 

Update

De volgende dag was de gebruikelijke maandelijkse raadsvergadering. SP-fractievoorzitter Mieke Meulendijks maakte van de gelegenheid gebruik om een aantal vragen te stellen in het vragenuurtje

Wat zijn de gevolgen van het onderzoek voor de directeur? Er wordt alleen maar gemeld dat hij per 1 februari terugtreed. Graag meer toelichting.

De directeur wordt als enige met name genoemd maar de leiding bestaat uit meerdere personen. Heeft het onderzoek ook voor hen gevolgen?

De interim-directeur krijgt de opdracht om vervolgonderzoek te doen “om de sfeer beelden nader te duiden”. Gaat het hier ook om een feitenonderzoek? Worden de medewerkers bij dit vervolg-onderzoek betrokken?

De taken van de Stadswacht op het gebied van werkgelegenheid en toezicht en handhaving worden mogelijk ontvlecht. Hier wordt onderzoek naar gedaan. Wordt de raad hierbij betrokken?

Worden alle negen aanbevelingen die de onderzoeker doet overgenomen?

Burgemeester Blanksma antwoordde dat inderdaad de medewerkers en de gemeenteraad bij het vervolg betrokken worden.

Het onderzoek heeft vooralsnog geen gevolgen voor andere leidinggevenden. Maar als uit het vervolg-onderzoek zaken naar voren komen kan dat alsnog gevolgen hebben.

Het dienstverband met de directeur eindigt per 1 juli. Hij krijgt een afkoopsom van 75.000 euro. Waarom wordt hij niet gewoon ontslagen? Antwoord: dat zou wel eens duurder uit kunnen vallen en heel lang kunnen duren terwijl de gemeente juist graag snel een nieuwe start wil maken.

Voor een ontslag zonder vergoeding zou het vervolg-onderzoek afgewacht moeten worden en dan nog is het de vraag wat de rechter zal beslissen. Bedacht moet worden dat het huidig onderzoek geen feitenonderzoek is. Het is een sfeeronderzoek, een inventarisatie van meningen en gevoelens.

Ook speelt een rol dat het bestuur van de Stadswacht nooit een personeelsdossier van de directeur heeft opgebouwd en dat er nooit functioneringsgesprekken met hem zijn gevoerd. Dat maakt ontslag zonder vergoeding - juridisch gezien - extra lastig.

Alle negen aanbevelingen van de onderzoeker worden overgenomen. Er is meteen actie ondernomen met het aanstellen van een interim-directeur.

------------------------

 

U bent hier