h

Oneigenlijk gebruik sociale grondprijs aangepakt

30 maart 2016

Oneigenlijk gebruik sociale grondprijs aangepakt

De gemeente heeft de korting op de grondprijs voor koopwoningen afgeschaft. Het voordeel van de lagere grondprijs belandde te weinig bij de doelgroep: mensen met een smalle beurs.

SP-raadslid Hans Verbakel: “Deze lage grondprijs dient een sociaal doel, daar moet je vanaf blijven. Dat was onze eerste reactie. Maar bij nader inzien moeten we erkennen dat de regeling niet werkt.”

“Het idee is dat het voordeel van die lage grondprijs tien jaar lang ten goede komt aan mensen met een smalle beurs. Maar zo werkt het niet in de praktijk. We hebben navraag gedaan. Niet te handhaven, kregen we te horen.”

“De gemeente werkt met gemeenschapsgeld. Daar moeten we verstandig mee omgaan. Deze regeling voldeed daar niet aan. Daarom hebben we met het voorstel ingestemd.”

Huur

Naast koopwoningen gaat het voorstel ook over huurwoningen. De gemeente heeft besloten om de grondprijs voor sociale huur met 50 euro te verhogen, van 225 euro naar 275 euro per vierkante meter.

Verbakel: “Dit is een ander verhaal. Hier speelt een afspraak in het zogeheten Stedelijk Gebied Eindhoven (Eindhoven, Helmond en zeven omliggende gemeenten). De afspraak is om de grondprijzen voor sociale huur niet teveel uiteen te laten lopen. Er is overeengekomen om een bandbreedte aan te houden van 275 tot 350 euro.”

“Helmond met 225 euro zit daar onder. Daarom is besloten om de grondprijs met 50 euro te verhogen naar de onderkant van de bandbreedte. Maar bijvoorbeeld Eindhoven hoeft niks te doen, daar is de grondprijs al 275 euro. In Son is de grondprijs nog hoger.”

“In Eindhoven worden gewoon sociale woningen gebouwd en in Son ook. Dit toont al hoe lastig de discussie is over de gevolgen van de verhoging van de grondprijs in Helmond. Want als dat in Eindhoven en Son kan, waarom dan niet ook in Helmond?”

“Dit punt is uitgebreid besproken in twee commissievergaderingen. Conclusie: door de grondprijsverhoging in Helmond wordt de sociale woningbouw niet bemoeilijkt.”

Motie

Zijn er andere en betere maatregelen om de sociale woningbouw te steunen? Verbakel: “Ja, maar we moeten realistisch zijn. Als de economie instort zoals in 2007 / 2008 dan heeft dat grote gevolgen. Voor alle partijen die actief zijn op de woningmarkt. Daar heeft de gemeente Helmond geen invloed op. Zodoende is bijvoorbeeld de einddatum van Brandevoort vele jaren naar de toekomst verschoven.”

“De maatregelen die we wel kunnen nemen zijn de startersleningen en de duurzaamheidsleningen, om te helpen dat koop binnen het bereik komt. Daarnaast hebben wij samen met GroenLinks een motie ingediend die mee-ondertekend is door CDA en VVD. De motie is gesteund door het overgrote deel van de raad, 27 voor en 5 tegen waaronder D66 en Senioren 2013. Het raadsvoorstel zelf is aangenomen met 19 stemmen voor en 13 stemmen tegen.”

“Door de motie moet het college nu met voorstellen komen. Daar hoort ook bij dat gekeken wordt naar de opbrengst door het verhogen van de grondprijs. Wij denken dat de motie een goede impuls kan zijn voor de sociale woningbouw.”

U bent hier