h

Plan sportpark De Braak, zorgen over Helmond Sport

19 oktober 2016

Plan sportpark De Braak, zorgen over Helmond Sport

Het Knippenbergcollege wil verhuizen naar de Braak, een nieuw voetbalstadion plus upgrading van de sportvelden. Dat zit allemaal in het plan dat de raadscommissie gisterenavond besprak. Helmond Sport is de zwakke schakel, zo oordeelden nagenoeg alle partijen. Hieronder de bijdrage van SP-raadslid Hans Verbakel.

Voorzitter,

Het gaat bij dit voorstel om een veelomvattend plan. Dat is een open deur, maar daarom niet minder waar. Verplaatsing van de Knip naar de Braak, een nieuw stadion en upgraden van de sportvelden. Zoals in het voorstel staat: sport, onderwijs, samenleving en zorg komen bij elkaar. Opwaardering van sportpark de Braak betekent ook opwaardering van de omliggende wijken. Niet alleen op het vlak van sport en gezondheid maar het kan ook een sociale impuls zijn. Deze doelstellingen onderschrijven wij van harte. Maar is het ook haalbaar? Daarover ligt nu een uitgebreid rapport op tafel.

Het plan kun je zien als een puzzel die gelegd moet worden. Dat wordt meteen in het begin van het haalbaarheidsonderzoek duidelijk gemaakt. Alleen een voetbalstadion bouwen dat zichzelf moet bedruipen uit de inkomsten van het wedstrijdbezoek is onhaalbaar. Er is meer nodig. Een multifunctionele accommodatie die rond de klok wordt gebruikt is nodig voor voldoende draagvlak. En om dat te laten functioneren is het nodig dat amateurclubs, Helmond Sport, de gemeente en andere betrokkenen goed onderling samenwerken. Wij denken dat hier geen probleem zit. Wij denken dat iedereen van goede wil is en er het beste van wil maken.

Echter dat gezegd hebbende zijn we er niet. Er ligt niet voor niets een haalbaarheidsonderzoek van zo’n 40 pagina’s.

Het onderzoek onderscheidt drie essentiële onderdelen.

1 Programmatische haalbaarheid
2 Financiële haalbaarheid
3 Organisatorische haalbaarheid

Als je de conclusie van het onderzoek leest dan is onze indruk dat de programmatische en organisatorische haalbaarheid de minste problemen zijn. Als gezegd, de betrokken partijen zijn van goede wil, er is bereidheid tot samenwerken en dan kom je een heel eind.

Het meest lastige is, en dat zal niemand verbazen, de financiële kant van het verhaal. Wil het plan ook financieel haalbaar zijn dan zal aan zes voorwaarden moeten worden voldaan, aldus het rapport. Over die financiële haalbaarheid hebben we een aantal opmerkingen en vragen.

Allereerst wat kost een stadion? In het rapport wordt een bedrag genoemd van 4,65 miljoen. In het voorstel wordt een bedrag genoemd van 4,5 miljoen a 5,5 miljoen. In de krant lazen wij – voor wat het waard is, want ik ben geen deskundige – dat in de bouwwereld als vuistregel wordt gehanteerd 2000 euro per stoel. Dan kom je bij 3500 zitplaatsen op een flink hoger bedrag uit. Graag een reactie.

Hoe wordt het stadion gefinancierd? Op twee manieren. Helmond Sport dient een bedrag van 1,275 miljoen te verwerven via sponsoring, naamrecht en zogeheten crowd funding. Zeg maar een moderne vorm van sponsoring. En het resterende bedrag van 3,4 miljoen wordt een lening. In het rapport wordt gesproken over een ‘goedkope’ lening via Bank Nederlandse Gemeenten of  provincie. Want een lening bij een gewone bank wordt te duur.

Bij deze passage staat de volgende zin: “Het aangaan en de jaarlijkse aflossing van de lening door Helmond Sport kan alleen via de Gemeente Helmond.” Vraag die bij ons opkomt is of dat wil zeggen dat de gemeente straks garant moet staan voor deze lening?

Hier komen we bij een voor onze fractie gevoelig punt. Bij de presentatie van de begroting zei de wethouder Financiën “wij gaan niet investeren in betaald voetbal”. Het staat trouwens ook in de toelichting bij het voorstel : “hierbij hoort niet het investeren in betaald voetbal.” We hebben echter al diverse leningen uitstaan of staan daar garant voor; wij bevinden ons al in een grijs gebied. Voorzitter, we hebben een lange voorgeschiedenis met Helmond Sport en de stadionperikelen, wij zijn dan ook zeer beducht om gemeenschapsgeld te vermengen met betaald voetbal, direct of indirect.

Het risico van vermenging of beter gezegd een ‘ongewenste afhankelijkheid’ speelt ook met de Knip. Wij zijn blij dat het voorstel daarover duidelijk is. Ik citeer: “Onderwijsactiviteiten mogen niet in geding komen als het onverhoopt mis mocht gaan met betaald voetbal in Helmond.”

Diezelfde vraag kan overigens gesteld worden als het gaat om het stadion. Hoe gaan wij om met het stadion als het onverhoopt mis mocht gaan met betaald voetbal in Helmond?

Naast de financiering van het stadion speelt nog de exploitatie van het stadion. Om de exploitatie rond te krijgen zal Helmond Sport een ‘batensprong’ moeten maken van anderhalve ton. Helmond Sport moet het lukken om jaarlijks anderhalve ton méér inkomsten te verwerven. Of dat gaat lukken heeft onder meer te maken met het aantal toeschouwers en de prijzen van de kaartjes. In het rapport worden de diverse mogelijkheden langsgelopen.

Voorzitter, samenvattend: de beoogde doelen van het voorstel onderschrijven wij van harte. Wij kunnen dan ook instemmen, maar tegelijkertijd zijn wij ook kritisch. Wij zien dit voorstel als een tussenvoorstel; er zal nog aan een aantal voorwaarden moeten worden voldaan. Vooral op financieel vlak en vooral Helmond Sport zal een aantal zaken waar moeten maken. Hierbij wil ik opmerken dat één van onze fractieleden niet het vertrouwen heeft dat dit goed gaat komen.

De definitieve uitwerking van de financiële consequenties van deze ontwikkeling worden in 2017 of mogelijk 2018 aan de raad voorgelegd. Zo meldt het voorstel. Kortom, er zijn nog een paar hobbels te nemen.

U bent hier