h

Op naar een bruisend stadshart!

11 januari 2017

Op naar een bruisend stadshart!

Voorzitter, een bruisend stadshart, dat is wat we allemaal willen. Dat is wat dit centrumperspectief in 2030 moet hebben opgeleverd. De SP denkt dat dit moet lukken.

De totstandkoming van dit perspectief met de kennis, kunde en ideeën van de vele mensen uit de stad die hun inbreng hebben gehad, zou daarvoor een garantie moeten zijn.  Een perspectief dat niet voor de komende 14 jaar is dichtgetimmerd. Maar waar gaandeweg ook nog zaken kunnen worden aangepast als nieuwe inzichten daar aanleiding toe mochten geven.

Voorzitter, alle groene en blauwe plannen, onder andere de parken en waterpartijen zullen het centrum een boost geven in de beleving er van. Als we daarbuiten aan de al bestaande musea, bioscoop, theater, horeca en andere podia ook nog ruimte kunnen bieden aan enkele andere museale collecties èn de kanaaldijk afsluiten om ook daar beleving mogelijk te maken ziet de toekomst er voor ons centrum een stuk zonniger uit.

Tot slot, als de komende jaren de andere partijen in het centrum, projectontwikkelaars, vastgoedeigenaren en ondernemers dan ook hun verantwoordelijkheid nemen, kan het ook economisch nog een succes worden.

Voorzitter, wat de SP betreft gaat morgen de schop in de grond! Wij stemmen dan ook in met het voorliggende voorstel.

Dit is de bijdrage gisterenavond van SP-raadslid Ger Klaus. De raad besprak het nieuwe centrumperspectief. Negen van de elf partijen konden zich goed vinden in het plan, alleen D66 en Senioren 2013 stemden tegen. Lees ook Het centrum van Helmond, een frisse aanpak.

Voor de liefhebber: dossier centrumplan.

 

U bent hier