h
Raadsverkiezingen 2022-2026 Hoofdpagina

07.We ondernemen

Banen ontstaan niet vanzelf. We hebben belang bij goede bedrijven en creatieve ondernemers. Als stad proberen we de optimale omstandigheden te creëren om zowel grote bedrijven met veel werkgelegenheid, als het in Helmond zeer ruim vertegenwoordigde Midden- en KleinBedrijf (MKB) de ruimte te geven om te ondernemen. We zien deze betrokkenheid wel graag van twee kanten: goed ondernemerschap is niet alleen snel geld verdienen, maar is ook onderdeel willen zijn van de samenleving en de bereidheid tonen daar in te willen investeren.

Gedaan!

  • De Automotive Campus is als internationale hotspot op het gebied van mobiliteitsoplossingen van de toekomst verder gegroeid met de komst van bedrijven als Lightyear en onderwijsinstituut Summa Automotive.
  • Er is een streep gezet door de plannen van een nieuw bedrijventerrein in het BZOB-bos. In plaats daarvan is Varenschut-Noord (ten noorden van de Rochadeweg) ingebracht als locatie. Verder is ingezet op de ontwikkeling van een regionaal bedrijventerrein richting de A67.
  • Op de bestaande bedrijventerreinen is geïnvesteerd in de openbare ruimte en de bereikbaarheid.
  • Veel ondernemers hebben door corona een zware tijd gehad. Waar we konden hebben we hulp geboden: door huren te verlagen, heffingen niet te innen en de horeca maximale ruimte te geven voor terrassen toen ze weer open mochten. Verder is alles in het werk gesteld om zo snel als mogelijk invulling en uitvoering te kunnen geven aan inkomensondersteunende maatregelen zoals TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers), NOW (tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid), TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) en TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten).
  • Het MKB hebben we ondersteund door bij te dragen aan initiatieven als KoopLokaal en DeWinkelVanHier. Daarnaast hebben we ondernemers in het centrum geholpen online vaardiger te worden.

Te doen:

  • We zetten in op de doorontwikkeling van de Automotive Campus. Hier is ruimte voor ondernemerschap. We borgen de publieke belangen, zoals de onafhankelijke rol en toegankelijkheid van het onderwijs en de uitrol van innovaties in onze stad.
  • De Groene Campus heeft een bovenregionale aantrekkingskracht voor werkgelegenheid. We ondersteunen de doorontwikkeling hiervan.
  • We breiden het BZOB-bedrijventerrein niet uit in het bos maar spannen ons in voor de daadwerkelijke realisatie van een regionaal bedrijventerrein.
  • We dragen actief bij aan het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid in Helmond. Wel maken we duidelijke keuzes: voor vervuilende industrie is geen plek en een bedrijf moet substantieel nieuwe arbeidsplaatsen opleveren.
  • We ondersteunen het MKB als grootste banenmotor in onze stad en geven extra aandacht aan startende ondernemers.
  • We blijven investeren in een levendig en compact centrum en helpen onze ondernemers waar nodig en mogelijk.

U bent hier