h
Raadsverkiezingen 2022-2026 Hoofdpagina

08.We Wonen

Onze volkshuisvesting staat zwaar onder druk. De prijzen voor een koopwoning stijgen torenhoog en de wachtlijsten voor een huurwoning worden langer. Het idee dat we dit prima aan de markt over kunnen laten heeft duidelijk gefaald. Het hebben van een dak boven je hoofd is een eerste levensbehoefte. Iedereen moet kunnen beschikken over een betaalbare woning. De komende jaren moeten er meer sociale huurwoningen beschikbaar komen en dienen de huurprijzen binnen de perken te blijven. Het centrum is het kloppend hart van onze stad. Met een levendig en aantrekkelijk centrum is het niet alleen fijn winkelen en wonen; het biedt een prettige ontmoetingsplek aan alle inwoners om te ontspannen en genieten.

Gedaan!

 • De afgelopen jaren zijn verschillende wijken in Helmond stevig opgeknapt. Helmond-West is afgerond, de Binnenstad nadert voltooiing en de Leonardusbuurt, Annawijk en de Waart komen op stoom. Voor Helmond-Oost en Helmond-Noord is hard gewerkt aan wijk-ontwikkelplannen, zodat ook deze wijken straks weer klaar zijn voor de toekomst.
 • Brainport Smart District, ofwel: de slimste wijk ter wereld, begint vorm te krijgen. Zowel in plannen als in daadwerkelijke realisatie. In 2021 hebben de eerste bewoners hun sleutel gekregen van duurzame sociale huurwoningen en zijn de eerste betaalbare tijdelijke woningen gebouwd.
 • Op veel plekken in de stad, zoals Suytkade en Brandevoort, wordt flink gebouwd. Ook in het centrum is op verschillende plaatsen de schop in de grond gegaan: in het Burgemeester Geukerspark is gestart met de bouw van wooncomplex De Weef, rond de AHXL wordt gebouwd aan Oranjekade en er liggen mooie plannen voor het oude postkantoor, Piet Blomplein en Ons Oostende.
 • Om speculatie met nieuwbouwwoningen tegen te gaan, is een zelfbewoningsplicht ingevoerd. Wie in Helmond een huis bouwt, moet er ook minstens 3 jaar zelf in blijven wonen.
 • Met het Centrumperspectief werken we naar een compacter en levendig centrum waar het goed wonen, werken, ondernemen en ontspannen is. Met succes: we hebben het centrum de afgelopen jaren zien opbloeien. Het Burgemeester Geukerspark is aangelegd en in gebruik genomen. Lege panden maken plaats voor gezellige horeca. De kiosk is van de markt gehaald om meer ruimte aan deze ontwikkeling te geven. En er is een begin gemaakt met de aanleg van een heus waterplein. Inmiddels is het Centrumperspectief uitgebreid met de vaststelling van Centrum+, waardoor een groter gebied in zijn totaal wordt bekeken wat betreft wonen, winkelen, bereikbaarheid en recreatie.

Te doen:

 • Door de stijgende huizenprijzen zijn koopwoningen voor steeds minder mensen betaalbaar. En door de verhuurdersheffing hebben corporaties te weinig sociale huurwoningen kunnen bouwen. Om te voorkomen dat wachtlijsten onacceptabel lang worden, moet hier de komende jaren een stevige inhaalslag gemaakt worden. Helmond gaat zich samen met de corporaties inspannen voor de bouw van meer sociale huurwoningen. Daarnaast zullen we landelijk pleiten voor de afschaffing van de verhuurdersheffing.
 • Om de bestaande voorraad sociale huurwoningen toegankelijk te houden voor de groeiende doelgroep, mogen de huren maximaal met de inflatie stijgen.
 • Daarnaast moet er een opkoopbescherming komen, zodat betaalbare woningen niet allemaal in handen van projectontwikkelaars komen, die er vervolgens torenhoge huren voor rekenen.
 • Er worden ook voldoende huizen gebouwd voor kwetsbare doelgroepen, zodat deze niet onnodig lang in speciale voorzieningen blijven zitten.
 • De komende jaren worden de wijkontwikkelplannen van Helmond-Oost en Helmond-Noord uitgevoerd. Rijpelberg is wat ons betreft de volgende wijk die we aan gaan pakken: ook hier gaan we samen met de bewoners een wijkontwikkelplan opstellen.
 • Brainport Smart District brengen we de komende jaren verder tot uitvoering, waarbij we aandacht blijven houden voor de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de wijk: er moet een plekje voor eenieder zijn die dat wil, ongeacht het inkomen of de leefsituatie.
 • Huisuitzettingen bij betalingsachterstanden of schulden zijn niet meer van deze tijd. Ze zijn geen eindoplossing maar het begin van nog veel grotere problemen. Deze mensen verdienen hulp en ondersteuning in plaats van een deurwaarder.
 • We gaan voortvarend verder met de uitvoer van de plannen als verwoord in het Centrumperspectief en Centrum+, met als doel het centrum levendig, groen en aantrekkelijk te houden. En met toevoeging van voldoende betaalbare huur- en koopwoningen.

U bent hier