h
Raadsverkiezingen 2022-2026 Hoofdpagina

09.We vergroenen

Een stad is niet alleen gebaat bij huizen om in te wonen, bedrijven en kantoren om in te werken of winkels om in te winkelen. Voor het welzijn van inwoners is het ook van groot belang dat er voldoende groen aanwezig is. Niet alleen in de wijken waar we wonen, maar ook in het buitengebied. Natuurgebieden waar gewandeld en gerecreëerd kan worden geven rust en ontspanning. Hier profiteren niet alleen de mensen van: ook voor dieren en insecten is een groene omgeving van levensbelang.

Gedaan!

 • Helmond is een compacte stad; veel buitengebied hebben we niet meer. We moeten zuinigzijn op onze natuurgebieden en hierin investeren. In samenspraak met tal van betrokkenen zijn er visies gemaakt voor de gebieden Groene Punt (Varenschut-Zuid), ’t Gulden Land (Bundertjes en omgeving) en Kloostereind (geledingszone Brouwhuis). Met deze visies geven we de natuur alle ruimte en zorgen we voor prachtige uitloopgebieden voor onze wijken.
 • Met de toevoeging van nieuwe natuurgebieden en groen in en om de stad, bleven de onderhoudsbudgetten achter. Deze zijn opgehoogd, om zo te zorgen dat wat mooi is, ook mooi blijft.
 • Waar we in de stad groen aanleggen of vervangen, doen we dit zo vriendelijk mogelijk voor insecten. Met een grote diversiteit aan bloemen en planten helpen we de bijen. Helmond is uitgeroepen tot bij-vriendelijke gemeente.
 • Het onderhoud stemmen we hier op af. Zo is er een nieuw maaibeleid vastgesteld en zijn aannemers hierop getraind. Met dit maaibeleid blijft 20% van het groen staan, zodat insecten en andere dieren een toevluchtsoord hebben.
 • De stad is twee kleine natuurparels rijker: in Brouwhuis en Helmond-West zijn mini-bossen, ofwel ‘tiny forests’ aangelegd. De openbare ruimte krijgt hiermee een stevige opwaardering, het is goed voor dieren en kinderen kunnen er volop in spelen en leren.
 • Op aandragen van inwoners zijn verspreid over de stad bijna 200 bomen aangeplant. Mensen konden opgeven waar zij graag een boom wilden zien en indien de locatie geschikt was, zijn we overgegaan tot aanplant.
 • De eikenprocessierups zorgt voor veel overlast. Om deze overlast zoveel mogelijk op een natuurlijke wijze terug te dringen, hebben we ingezet op de natuurlijke vijanden van de rups: mezen en sluipwespen. Met het uitdelen van mezenkastjes en bloembollen proberen we hen zoveel mogelijk naar de stad te krijgen.
 • Met een nieuw meldingssysteem kan sneller en beter ingespeeld worden op klachten in de openbare ruimte. Zo kunnen we de stad beter onderhouden en melders informeren over de opvolging van de klachten.

Te doen:

 • De visies voor de Groene Punt, ’t Gulden Land en Kloostereind zijn vastgesteld, maar nog niet geheel gerealiseerd. De komende periode gaan we deze verder uitvoeren.
 • We brengen de Oude Aa zoveel mogelijk terug in ons centrum. Hiermee wordt een stuk historie hersteld en dragen we bij aan onze klimaat- en wateropgaven. Op sommige plekken is hij al boven de grond, zoals in het Burgemeester Geukerspark. Op andere plekken kijken we wat nodig is om de Oude Aa in ere te herstellen en weer te laten stromen.
 • De tiny forests zijn succesvol: er is veel draagvlak en enthousiasme. We gaan deze uitbreiden naar meer wijken in de stad.
 • Biodiversiteit wordt nadrukkelijker de leidraad bij het beheer en onderhoud van het groen. Dat wil zeggen dat we bij alles wat we op dit vlak doen, de ontwikkeling van plant en dier voorop stellen.
 • Om de bebouwde stad goed aan te passen aan de veranderingen van ons klimaat, stimuleren we de aanleg van groene daken en groene gevels.

U bent hier