h
Raadsverkiezingen 2022-2026 Hoofdpagina

12.We Ontspannen

 

Cultuur vermaakt en sport verbindt. Beide zijn zeer belangrijk voor het welzijn en welbevinden van mensen. We werken hard en veel en daarom is het belangrijk om op tijd te ontspannen: met een bezoek aan theater, poppodium, musea of een van de vele evenementen die Helmond rijk is. Op het sportveld en in de gymzaal vinden we persoonlijke uitdaging en beweging, wat goed is voor onze gezondheid. Het is voor iedereen in het algemeen en kinderen in het bijzonder belangrijk om aan al deze activiteiten mee te kunnen doen. Als ouders hier geen geld voor hebben, zorgen we dat zij toch de mogelijkheid krijgen zich op deze gebieden te ontwikkelen.

Gedaan!

  • Sport- en Beleefcampus De Braak begint steeds verder vorm te krijgen. Het Dr. Knippenbergcollege is in gebruik genomen en de plannen voor het nieuwe stadion van Helmond Sport zijn zo goed als klaar. De komende periode gaan deze uitgevoerd worden. Dan wordt ook het nieuwe zwembad gerealiseerd; hiervoor zijn plannen en locatie inmiddels vastgesteld. De campus is niet alleen belangrijk voor deze grote spelers: voor de omliggende wijken heeft deze ook sociaal-maatschappelijke meerwaarde: het is een plek die moet uitnodigen tot ontmoeting en beweging voor alle omwonenden.
  • Na een lange zoektocht is eindelijk een oplossing gevonden voor ons culturele erfgoed: de draaiorgels uit de Gaviolizaal en het EDAH-museum zijn neergestreken in Loods20. Ook is er een unieke collectie accordeons te bewonderen.
  • Het nieuwe Speelhuis is in gebruik genomen. Met veel pijn en verdriet hebben we het oude Speelhuis af zien branden. Maar we kunnen met een gerust hart zeggen dat Helmond met dit nieuwe Speelhuis wederom een uniek theater heeft gekregen.
  • Bij het plaatsen van nieuwe speeltoestellen en het herinrichten van speeltuintjes wordt in het kader van inclusief spelen rekening gehouden met de toegankelijkheid voor mindervaliden. De omgeving wordt hierbij betrokken: dit zijn immers de kinderen waar deze plekken voor bedoeld zijn.  

Te doen:

  • Berkendonk is een prachtige voorziening aan de rand van de stad waar rust, ruimte en groen uitgangspunten zijn. Veel inwoners vinden hier in de zomer hun vertier. Dat willen we graag zo houden en dus blijft Berkendonk gratis én toegankelijk voor iedereen.
  • Ook voor ouderen, volwassenen met een laag inkomen en mensen met een beperking moet sport en bewegen vanzelfsprekend zijn. We onderzoeken wat er op dit vlak nodig is om ook deze groepen de kans te geven om mee te doen.
  • Een levendige stad is gebaat bij evenementen. We geven deze de kans en de ruimte, zowel in het centrum als in de wijken.
  • Lezen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. De bibliotheekvoorzieningen op scholen dragen hier aan bij. Deze worden ook de komende periode in stand gehouden. Ook de bibliotheekpas blijft gratis voor mensen met een minimuminkomen. Zo vergroten we de toegang tot lezen en bestrijden we laaggeletterdheid.

U bent hier