h
13 juli 2000

Puzzelen met de stadstaxi

Sinds kort is Helmond een nieuw fenomeen rijker: de stadstaxi. Vanwege de slechte voorlichting van diverse zijde is de introductie ervan gepaard gegaan met veel verwarring, vooral bij de gehandicapten. Hieronder een poging om de puzzel gelegd te krijgen.

Lees verder
13 juli 2000

Minder vrijheid voor gehandicapten

Al in oktober vorig jaar stemt de meerderheid van de Helmondse gemeenteraad ermee in om het taxivervoer voor gehandicapten onder te brengen in het stadstaxiproject. Voor de SP is deze koppeling onacceptabel. Reden: de bewegingsvrijheid van gehandicapten wordt ernstig beknot. Als een van de weinigen wijst de SP het voorstel af.

Lees verder
13 juni 2000

'Scholen hebben geldgebrek door verkeerde keuzen'

Het gemeentebestuur zegt de problemen van de Helmondse scholen wegens geldgebrek niet aan te kunnen pakken. Daarom doet ze nu een beroep op het rijk. Maar volgens de SP maakt het gemeentebestuur zelf de verkeerde keuzen.

Lees verder
13 juni 2000

Tien procent méér leden

Eén van de doelstellingen van de afdeling is om dit jaar het aantal leden met tien procent te verhogen.

Lees verder
13 juni 2000

Ledenvergadering stemt in met drie nieuwe bestuursleden

Op 22 mei heeft de ledenvergadering van de Helmondse SP ingestemd met drie nieuwe bestuursleden.

Lees verder
7 juni 2000

brief Helmonds Onderwijsplatform

2005-07-23 Helmond, 7 juni 2000.

Lees verder
13 mei 2000

Geslaagde start Shell-actie

Veldhoven zelfstandigEindhoven 13 mei - Uitgedost in fraaie jacks delen SP'ers brochure's uit aan automobilisten bij de Shell-pomp aan het Floraplein. Het is het startschot van de actie in de regio Eindhoven - Helmond. Doel: de opstelling van Shell aan de kaak te stellen. Het bedrijf weigert de lekkende vuilstort in natuurpark de Biesbosch te saneren. In amper twee uur worden ruim tweehonderd boekjes uitgedeeld.
Meer informatie: actiepagina Stort van Troost
2000-05-13

Lees verder
12 mei 2000

Aftrap Shell-actie bij benzinestation Floraplein

De aftrap van de Shell-actie in de regio Eindhoven - Helmond vindt plaats bij het benzinestation aan het Floraplein te Eindhoven. Zaterdag 13 mei van 13.00 uur tot 15.00 uur worden brochures uitgedeeld aan automobilisten die komen tanken.
De SP wil met de actie afdwingen dat Shell de zogenaamde Stort van Troost in de Biesbosch saneert. De stort lekt en bedreigt flora en fauna van het natuurpark. De brochures stellen de weigerachtigheid van Shell aan de kaak om over te gaan tot sanering.
Meer informatie: actiepagina Stort van Troost
2000-05-12

Lees verder
12 mei 2000

Klachten over rekening waterleidingbedrijf

Niet iedereen zal er wakker van liggen, maar voor sommige groepen mensen is de wijze waarop waterleidingbedrijf WOB de rekening int erg lastig.

Lees verder
12 mei 2000

Provincie krijgt 'herindelings-puzzel' niet gelegd, SP houdt het overzichtelijk

Den Bosch 8 mei - Tijdens een commissievergadering met een bomvolle publieke tribune wordt duidelijk dat het herindelingsvoorstel van Gedeputeerde Staten het niet haalt. Er is geen Statenmeerderheid te vinden voor samenvoeging van Veldhoven en Son en Breugel bij Eindhoven, noch voor samenvoeging van Lungendonk en Diesdonk bij Helmond. Onduidelijk blijft of de samenvoeging van de gemeenten Geldrop, Mierlo, Nuenen tot Dommeldalgemeente zal worden afgeschoten of niet.
De overwegingen waarom in het ene geval voor het ene en in het andere geval voor het andere wordt gekozen, zijn voor de burger amper nog te bevatten. Meningsverschillen lopen dwars door de partijen heen, samenhangende visies zijn amper te bespeuren.
Ter illustratie: nog steeds streven bijna alle partijen in de Helmondse gemeenteraad naar annexatie van Mierlo. Dat deze partijen (CDA, PvdA, VVD en D66) met die opstelling in conflict komen met hun zusterpartijen in Mierlo, kan de pret niet drukken. De Helmondse SP wijst als enige gedwongen inlijving van Mierlo van de hand.
In Veldhoven heeft de SP een krachtige bijdrage geleverd aan het verzet tegenVeldhoven zelfstandig inlijving bij Eindhoven. In de week voorafgaand aan de vergadering op 8 mei haalt de partij onder de bevolking maar liefst 2.500 'amendementen' op: Veldhoven zelfstandig...daar houden we ze aan! Immers door inlijving van Veldhoven bij Eindhoven af te wijzen gaat het CDA in tegen haar eigen gedeputeerde. En die opstelling kan wel een steuntje in de rug gebruiken, redeneren de Veldhovense SP'ers.
Als een van de weinige - zoniet de enige - huldigt de SP provinciaal èn gemeentelijk hetzelfde standpunt: géén gedwongen inlijving van de ene bij de andere gemeente, problemen die de gemeente overstijgen aanpakken middels kleinere provincies dichter bij de mensen.
Da's wel zo overzichtelijk.
2000-05-12

Lees verder

Pagina's