h
30 januari 2000

Na fel debat nu akkoord over volkshuisvesting

Na een fel debat over het sociaal gehalte van het gemeentebeleid, hebben de corporaties nu een akkoord bereikt over het Volkshuisvestingsplan.

Lees verder
26 januari 2000

'Sociale correctie nodig op volkshuisvestingsbeleid'

Een sociale correctie op het volkshuisvestingsbeleid is hard nodig. Aldus de boodschap van de corporaties aan de Helmondse politiek. De noodkreet is een reactie op het beleid van de afgelopen jaren met vooral aandacht voor het bouwen van koopwoningen door projectontwikkelaars.

Lees verder
20 januari 2000

Belgische treinen mogelijk door Helmond

België wil treinen laten rijden over Nederlands grondgebied. Ze wil daarvoor het historisch tracé van de IJzeren Rijn gebruiken. Maar dat doorkruist natuurgebied de Meinweg bij Roermond. Daarom laat de regering alternatieven onderzoeken. Ook het spoor door Helmond is in beeld.

Lees verder
20 januari 2000

Helmond bijna-duurste gemeente

Helmond is de bijna-duurste gemeente van Nederland. Het Algemeen Dagblad heeft de lokale heffingen van 57 gemeenten vergeleken. Volgens dat onderzoek prijkt Helmond in de top-3 van duurste gemeenten.

Lees verder
14 december 1999

'Tegengas blijft hard nodig'

SP-fractievoorzitter Ger Klaus blikt kort terug op het afgelopen jaar. Zijn conclusie: 'Tegengas blijft hard nodig.'

Lees verder
14 december 1999

SP-raadslid Miranda Lintermans neemt afscheid

Miranda Lintermans neemt afscheid als raadslid van de Helmondse SP. Vanwege haar werk bij de Sociale Verzekeringsbank moet ze verhuizen naar Amersfoort.

Lees verder
25 november 1999

Helmondse raad stemt tegen eigen beleid

2005-07-23 Het gaat om een hot issue uit de Helmondse politiek. Daarom wordt hieronder als achtergrondinformatie een artikel weergegeven uit het Eindhovens Dagblad. Dat maakt duidelijk dat de Helmondse politiek fel is gekant tegen het toelaten van auto's over een nieuw aangelegde brug over het kanaal. Die rijden dan immers door de karakteristieke kasteeltuin en daar is vanuit de bevolking veel protest tegen gerezen. Vandaar dat destijds werd besloten om een 'regulerend toelatingssysteem' aan te brengen. Bijvoorbeeld paaltjes die in het wegdek wegzinken. Alléén bedienend verkeer voor de winkels in het centrum zou worden doorgelaten. Maar één jaar later staan die paaltjes er nog steeds niet. Als de SP dan een motie daarover indient, wijst een overgrote meerderheid van de raad die af, geheel in strijd met de eerdere opstelling.

Lees verder
14 november 1999

'Twee miljoen voor meer van hetzelfde'

De Helmondse gemeenteraad trekt twee miljoen gulden uit voor een adviesburo dat met nieuwe plannen moet komen voor vooral het stadscentrum. 'Twee miljoen voor meer van hetzelfde', oordeelt de SP die als enige het voorstel afwijst.

Lees verder
14 november 1999

Conflict tussen Woonpartners en Volksbelang, zomaar ruzie of speelt er méér?

De corporaties Woonpartners en Volksbelang hebben een conflict over de aankoop van de St.Jan-mavo. Volksbelang heeft de leegstaande school voor onze neus weggekaapt, zegt Woonpartners. Zomaar ruzie of speelt er méér?

Lees verder

Pagina's