h

 

4 februari 2015

Gemeenteraad unaniem voor financiële steun aan Cacaofabriek

De gemeenteraad stemde dinsdag unaniem in met financiële steun voor de Cacaofabriek.

Lees verder
2 februari 2015

Stadswacht krijgt interim-directeur, SP blij met maatregel (update)

Het onderzoek van een externe vertrouwenspersoon bevestigt de eerdere bevindingen van de SP over de verstoorde interne verhoudingen bij de Stadswacht. Er komt een interim-directeur om orde op zaken te stellen. SP-fractievoorzitter Mieke Meulendijks is blij met de maatregel.

Lees verder
29 januari 2015

SP-wethouder Erik de Vries start spreekuur

SP-wethouder Erik de Vries start een spreekuur. Het eerste spreekuur is op 12 februari in wijkhuis De Fonkel.

Lees verder
15 januari 2015

Afscheid van Harrie, welkom voor Jelle

Afgelopen raadsvergadering van 6 januari nam SP-raadslid Harrie Schijvens afscheid. “Jammer dat ik zo vroeg afscheid neem, ik kreeg er juist steeds meer zin in.” Harrie moet om medische redenen met het raadswerk stoppen.

Lees verder
14 januari 2015

Zorgen over de Stadswacht, hoor en wederhoor

Er zou een angstcultuur heersen bij de Stadswacht naast andere problemen. Eind vorig jaar heeft de SP, na eerst eigen onderzoek te hebben gedaan, de kwestie aangekaart bij de gemeente. Inmiddels zijn gesprekken gevoerd met medewerkers, ex-medewerkers en andere betrokkenen. Dinsdag besprak het college van B en W het rapport. De komende weken vindt wederhoor plaats; de leiding krijgt de gelegenheid om te reageren.

Lees verder
9 januari 2015

SP-wethouder Nathalie van der Zanden start spreekuur

Heeft u vragen of wilt u uw ervaringen delen op het gebied van zorg (Wmo), armoede of ouderen? Heeft u een idee of initiatief voor een van deze onderwerpen, maar weet u nog niet hoe u dit moet aanpakken? Meld u dan aan voor het spreekuur met wethouder Nathalie van der Zanden.

Lees verder
31 december 2014

“Overleg huishoudelijke hulp moet maatwerk zijn”

Er verandert veel in de zorg. De zorgaanbieders zijn druk doende om de veranderingen in de thuiszorg door te voeren. Wat vaak betekent dat er minder uren hulp wordt verleend en meer beroep wordt gedaan op mantelzorg. SP-raadslid Lonneke Maráczi:  “Dat is voor de zorgaanbieders een omvangrijke operatie, maar het mag niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Het moet wel maatwerk zijn.” Bij de SP kwamen enkele klachten binnen. Reden voor het raadslid om schriftelijke vragen te stellen.

Lees verder
23 december 2014

Meer informatie over afval bij Gerrits is nodig

Eind november hadden veel Helmonders last van stank afkomstig van Gerrits Metaalhandel. De stankoverlast werd veroorzaakt door shredderafval dat ging broeien. Waren er ook risico’s voor de volksgezondheid, vroeg de SP aan het college?

Lees verder
17 december 2014

Zorgen over de Stadswacht, gemeente doet onderzoek

Afgelopen maandag heeft de burgemeester bekend gemaakt dat er een onderzoek loopt naar de interne gang van zaken bij de Stadswacht. De SP heeft om dit onderzoek gevraagd. Hieronder een toelichting.

Lees verder
16 december 2014

Over integriteit

Maandag stond het onderwerp integriteit op de agenda van de raadscommissie Algemene en  Bestuurlijke Aangelegenheden (ABA). Hieronder de bijdrage van SP-fractievoorzitter Mieke Meulendijks.

Lees verder

Pagina's