h

Welkom bij de meest actieve partij van Helmond

Op deze pagina's kun je kennis maken met de Helmondse SP, de meest actieve partij van de stad. Overtuig je zelf en hou deze pagina's in de gaten. De nieuwsrubriek wordt regelmatig ververst.


11 juli 2015

Over de tegenprestatie en verdringing van betaalde arbeid

Wie werkloos is en een bijstandsuitkering heeft, moet zijn best doen om werk te vinden. Je moet solliciteren en aan allerlei trajecten meedoen. Dit heet re-integratie. Sinds 1 januari is daar een maatregel bijgekomen: de tegenprestatie.

Lees verder
11 juli 2015

Raad unaniem akkoord met armoedebeleid

In juni presenteerde verantwoordelijk SP-wethouder Nathalie van der Zanden het nieuwe minimabeleid. Titel van de nota: Meer voor wie minder heeft! Na bespreking in de commissie stemde de gemeenteraad dinsdag 7 juli jongstleden unaniem in met de nota.

Lees verder
11 juli 2015

Onderzoek: minder bureaucratie en meer maatwerk in de bijstand

Werklozen met een bijstandsuitkering lopen regelmatig vast in de ingewikkelde regels en werkwijze van de Participatiewet en andere wetgeving. Door de rigide regels worden ze soms zelfs onterecht weggezet als profiteur danwel fraudeur. GroenLinks en SP stellen voor om te onderzoeken of het anders kan worden aangepakt.

Lees verder
8 juli 2015

Dilemma uitbreiding hockeyclub

Gisteren heeft de gemeenteraad in meerderheid ingestemd met uitbreiding van de hockeyclub. Tegenstemmers waren GroenLinks, D66 en SP. Lees hieronder de bijdrage van SP-raadslid Hans Verbakel. Waarom de SP tegenstemde.

Lees verder
8 juli 2015

Afscheid van Franc, welkom voor Ger

In de raadsvergadering gisteren nam SP-raadslid Franc Verstappen afscheid.

Lees verder
30 juni 2015

Avond over participatiewet: hou ’t menselijk

Gisterenavond hield de Helmondse SP een goed bezochte bijeenkomst over de participatiewet. Gastsprekers: SP-kamerlid Sadet Karabulut en Sander Lam.

Lees verder
25 juni 2015

Vragen schuldhulpverlening (update)

Ongeveer een op de zes huishoudens in Nederland heeft financiële problemen. Bij ruim 800.000 Nederlanders zijn de problemen zo groot, dat ze er zelf niet uit kunnen komen. Volgens onderzoek van de Hogeschool Utrecht kloppen jaarlijks 150.000 Nederlanders tevergeefs aan bij gemeentelijke schuldhulp.

Lees verder
24 juni 2015

THEMA-AVOND PARTICIPATIEWET

Sociale werkplaats, bijstand, Wajong: hoe is de stand van zaken?

Lees verder
19 juni 2015

Over gemeentelijke samenwerking Peel 6.1, openheid en democratie

Afgelopen dinsdag is op verzoek van vijf oppositiepartijen een interpellatiedebat gevoerd. De vijf partijen (PvdA, D66, Senioren 2013, Fractie Verouden van Lierop en Lokaal Sterk) waren ontevreden over de gang van zaken rondom Peel 6.1 en wilden duidelijkheid van het college.

Lees verder
18 juni 2015

Meer voor wie minder heeft!

Verantwoordelijk SP-wethouder Nathalie van der Zanden presenteert nieuw minimabeleid. Titel van de nota: Meer voor wie minder heeft!

Lees verder

Pagina's