h

 

1 november 2018

Begroting 2019 unaniem goedgekeurd

In een marathonzitting afgelopen dinsdag van ‘s middags 13.00 uur tot 's avonds laat besprak de gemeenteraad de begroting voor het komende jaar. De begroting werd unaniem goedgekeurd. Hieronder de bijdrage van SP-fractievoorzitter Hans van Gemert.

Lees verder
27 september 2018

Ondervoeding bij dementerende ouderen, SP stelt vragen (update)

Op 25 september 2018 zagen wij in het programma “De Monitor: ondervoeding bij dementerende ouderen” de schrijnende gevolgen van de bureaucratie in de zorg. De hulp bij de maaltijd valt binnen 3 wetgevingen namelijk de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. Hierdoor ontstaat een grijs gebied en vallen mensen tussen wal en schip met alle gevolgen van dien.

Lees verder
12 september 2018

Veiligheid rondom scholen (update)

Rondom scholen vinden veel verkeersongelukken plaats.  In drie jaar tijd gebeurden er landelijk 10.000 verkeersongelukken vlakbij een school blijkt uit onderzoek. Hoe zit het in Helmond? Zijn maatregelen nodig?

Lees verder
7 september 2018

Loondiscriminatie van tafel!

“Groot en onverwacht nieuws” volgens de NOS en dat is het zeker, het mensonwaardige plan van Tamara van Ark is van tafel geveegd! De acties van Amber Bindels [“Wij staan op”] en Noortje van Lith hebben er toe geleid dat Nederland wakker werd geschud en steeds meer mensen zich tegen dit onrechtvaardige plan gingen verzetten. Het kabinet komt nu tot de conclusie dat het plan onuitvoerbaar is maar ik ben er van overtuigd dat door de strijdvaardigheid van deze kanjers Nederland is opgestaan. Opgestaan om met en voor alle arbeidsgehandicapten te strijden tegen onrecht, discriminatie en ongelijkheid. Samen hebben we dit kabinet een halt toe geroepen!

Lees verder
31 augustus 2018

Dag voor Eerlijk Loon!

Foto: SP

Afgelopen woensdag vertrok ik vanuit Helmond naar Amsterdam om de “Dag voor Eerlijk Loon” bij te wonen. Een manifest op initiatief van de SP tegen het plan om arbeidsgehandicapten onder het minimumloon te laten werken. De SP deed hier samen met onder andere Wij Staan Op, FNV, CNV, Cedris, PvdA en Groen Links de aftrap van een breed verzet. Een informatieve maar ook inspirerende middag waar meerdere sprekers, zoals onder andere Noortje van Lith, Lodewijk Asscher, Kitty Jong, Amber Bindels en werkgever David Jansen duidelijk maakten wat er zo fout is aan het voorstel van staatssecretaris van Ark.

Lees verder
12 augustus 2018

Kom in actie tegen loondispensatie!

Voor mensen met een arbeidsbeperking heeft de Participatiewet vanaf 2015 allerlei negatieve gevolgen gehad. Zo is het niet meer mogelijk voor nieuwe mensen om in te stromen in de sociale werkvoorziening en werd op 1 januari 2018 de Wajong uitkering met 5% verlaagd. De beloofde banen zijn uitgebleven en de zogenaamde Participatiewet blijkt één grote farce. Maar alsof dit nog niet erg genoeg is doet deze regering er nog een schepje bovenop door de loonkostensubsidie af te schaffen.

Lees verder
8 juli 2018

Snoeptomaatjes en zoute stengels voor lopers Kennedymars

De nieuwe route van de Kennedymars bracht de lopers dit jaar ook in Helmond, door de Molenstraat pal langs het SP-pand. De snoeptomaatjes en zouten stengels vonden gretig aftrek.

Lees verder
3 juli 2018

Motie kinderpardon aangenomen

SP-raadslid Ed Islaratoeboen vindt dat kinderen die langer dan vijf jaar op een verblijfsvergunning wachten die alsnog moeten krijgen. Mede namens GroenLinks, D66, Lokaal sterk en Helmond Aktief diende hij vanavond een motie in.

Lees verder
3 juli 2018

SP-voorstel scherpt gedragscode aan

Op voorstel van de SP is de gedragscode voor burgemeester en wethouders aangescherpt.

Lees verder
3 juli 2018

Hulp voor broedende oeverzwaluwen

Er komt hulp voor de oeverzwaluwen bij plas Berkendonk. De gemeente neemt maatregelen zodat de vogels in rust kunnen broeden. Die rust werd regelmatig verstoord door vandalen.

Lees verder

Pagina's