h
25 april 2002

Lastige dilemma's: niet in mijn achtertuin

Een moskee aan de wethouder Ebbenlaan naast de Leonardusschool. Een hoge torenflat aan de Ruusbroecklaan. En de Koninkrijkszaal van Jehova's getuigen bij het Elbeplantsoen. Tegen alle drie deze voorstellen komt weerstand vanuit de buurt: niet in mijn achtertuin. Maar in wiens achtertuin dan wel?

Lees verder
8 april 2002

Helmondse SP verwelkomt 300ste lid

Met een bos bloemen en een boekje van Jan Marijnissen heeft de Helmondse SP haar 300ste lid verwelkomt.

Lees verder
1 april 2002

Verkiezing van wethouders: SP, PvdA en HB stemmen blanco

Helmond heeft een nieuw college. Het bestaat uit vijf wethouders afkomstig uit CDA, SDH-OH, VVD en de combinatie GrLi/D66. Opgeteld bezitten deze partijen 20 van de 37 raadszetels.

Lees verder
26 maart 2002

SP in de oppositie

Op de dag na de verkiezingen start het CDA als grootste partij de onderhandelingen over het nieuw te vormen college van B en W. Omdat de Helmondse verkiezings-uitslag geen politieke aardverschuiving brengt, is snel duidelijk wat de taak van de SP is voor de komende vier jaren: konsekwente en verstandige oppositie.

Lees verder
10 maart 2002

Nog twee dagen, nog één dag en dan...

2005-07-23 HELMOND ZONDAGNACHT 01.00 UUR - Even de balans opmaken van onze campagne.

Lees verder
8 maart 2002

SP behoudt drie zetels

De SP heeft haar drie raadszetels behouden. Afdelingsvoorzitter Hans Verbakel heeft gemengde gevoelens over deze uitslag: 'We zijn immers voor winst gegaan. Anderzijds ben ik blij dat we ons gehandhaafd hebben tegenover de enorme zuigkracht die kennelijk uitgaat van de lokale partijen.'

Lees verder
18 februari 2002

SP laat trein rijden door Helmond

De SP laat een trein rijden door Helmond onder het motto "goed openbaar vervoer moet !!".

Lees verder
2 februari 2002

PvdA draait 180 graden

2005-07-23 Het voorstel om de complete Helmondse Dierenbuurt te slopen is gelanceerd door verantwoordelijk PvdA-wethouder Hesen. Maar in zijn hoedanigheid als PvdA-fractievoorzitter heeft hij in de vorige raadsperiode vier jaar lang geageerd tegen grootschalige sloopplannen. Daar bovenop maakte de PvdA van de kwestie nog een heus verkiezingsitem onder het motto 'er is genoeg gesloopt'.
'Ik ben van mening veranderd', zegt de PvdA-wethouder ter verklaring van zijn wonderbaarlijke bekering. Het ziet er naar uit dat de PvdA-fractie lijdzaam met zijn 'wonderbaarlijke bekering' zal instemmen.

Lees verder
29 januari 2002

Vragen: afsluiten Bakelse bossen

-----------------

Lees verder
19 januari 2002

Boze brief naar wooncorporatie Woonpartners, bewoners Dierenbuurt zijn wachten beu

HELMOND - Bewoners van de Pastoor Van Leeuwenstraat en omgeving in Helmond hebben hun buik vol van de stagnatie in de herstructurering in Binnenstad-Oost. In een brief aan wooncorporatie Woonpartners schrijven zij zich te storen aan het uitblijven van een sloopbesluit. Ongeveer 61 bewoners hebben het stuk ondertekend.

Lees verder

Pagina's