h

Nieuws uit 2011

27 september 2011

SP stelt vragen over PCB-vervuiling Rijpelberg (update)

Net als het college was de SP geschrokken van de aangetroffen vervuiling in een deel van de wijk Rijpelberg. Wij waren blij om te zien dat het college snel het initiatief heeft genomen om deze vervuiling aan te pakken. Toch blijft de SP n.a.v. de brieven van de GGD en prof. L. Reijnders en gesprekken met bewoners in het vervuilde gebied met enkele vragen zitten, die niet beantwoord worden door de raadsinformatiebrieven of antwoorden op eerdere vragen van fracties.

Lees verder
14 september 2011

Sluiten wijkhuizen: college krabbelt terug

Het college komt terug op het voorstel om negen wijkaccomodaties te sluiten. Onder bepaalde voorwaarden kunnen de Kamenij en de Zonnesteen open blijven en hoeft ook het Tienerhuis niet gesloten te worden.

Lees verder
14 september 2011

Overlast en beeldvorming (update)

Overlast door Marokkaanse jeugd in de Helmondse binnenstad is het meest besproken onderwerp van de afgelopen tijd. Het is een onderwerp dat veel en felle reacties oproept.

Lees verder
14 september 2011

Actie handschoen in kantine Atlant Groep

De Helmondse SP voerde vandaag "actie handschoen" in de kantine van de Atlant Groep.

Lees verder
11 augustus 2011

Uitstel voor besluit wijkhuizen

Het plan om negen wijkaccommodaties (wijk- en jongerencentra) te sluiten komt niet op 6 september maar op 4 oktober in de gemeenteraad. De voorbereidende commissievergadering is op 26 september. Ook op 22 augustus staat de kwestie op de agenda maar dan om de commissie "breed te informeren".

Lees verder
28 juli 2011

SP vraagt uitstel besluit wijkhuizen

Om te bezuinigen wil de gemeente negen wijkaccommodaties (wijk- en jongerencentra) sluiten. Aldus meldde wethouder Margreet de Leeuw twee weken geleden. Al op 22 augustus zou de raadscommissie de kwestie moeten behandelen en daarna op 6 september de gemeenteraad voor de definitieve besluitvorming. Veel te snel, vindt de SP na overleg met de instellingen. De partij dringt aan op uitstel met twee maanden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier