h

Nieuws uit 2011

16 december 2011

Kappen BZOB-bos? Geen goed plan!

Het BZOB-bos bij Brouwhuis moet volgens het college van B en W toch gekapt worden om plaats te maken voor een nieuw bedrijventerrein. Dat is verrassend. Immers twee jaar geleden gaf de gemeenteraad unaniem aan dat het BZOB-bos juist behouden moet worden. SP-fractievoorzitter Erik de Vries: "Wij zien geen enkele reden om op dit standpunt terug te komen. Er liggen geen nieuwe feiten op tafel, een 180 graden-draai van de raad is niet uit te leggen. Wat de SP betreft blijft dit bos dus gewoon behouden!"

Lees verder
7 december 2011

Toch sluiting brandweerpost Brandevoort, tenzij

Na een redelijk chaotisch overleg over de voorgenomen sluiting van brandweerpost Brandevoort, heeft de raad, met uitzondering van de SP, ingestemd met deze sluiting. Wel is het voorstel van het college aangepast. Als namelijk uit onderzoek van de minister van Veiligheid en Justitie blijkt dat sluiting van deze post de veiligheid van de stad in gevaar brengt, dan gaat de raad opnieuw naar het voorstel kijken. De resultaten van dit onderzoek worden in februari volgend jaar verwacht.

Lees verder
26 november 2011

Veel zorgen over eurocrisis

Locatie: het Annatheater
Aanwezig: 45 belangstellenden
Onderwerp: de eurocrisis
Spreker: SP-kamerlid Ewout Irrgang

Na vertoning van het filmpje "Europa in 15 minuten" steekt SP-kamerlid Ewout Irrgang van wal. Hij geeft zijn visie op de eurocrisis en gaat in op de oplossingen van rechts en van links in het bijzonder van de SP.

Lees verder
23 november 2011

SP wil uitleg over vervuiling geluidswal Rijpelberg (update)

Geacht college,

In het Eindhovens Dagblad zijn de afgelopen dagen enkele artikelen gepubliceerd over de vervuiling in en rond de geluidswal in de wijk Rijpelberg. In die artikelen komen verschillende onderzoeken aan de orde, zoals gedaan in 1991, 2008 en voor het laatst in mei dit jaar. Vandaag werd via het ED aangekondigd dat er opnieuw een onderzoek zal worden gedaan naar de kwaliteit van de bodem.

Lees verder
23 november 2011

Brandweerpost Brandevoort - vervolg

Afgelopen maandag sprak de raadscommissie over de brandweerpost op Brandevoort. Op de agenda het voorstel om de brandweerpost te sluiten. Wat vond SP-fractievoorzitter Erik de Vries van de vergadering? Hieronder zijn relaas.

Lees verder
18 november 2011

"Zorggeld moet zorggeld blijven"

Het kabinet is van plan om zorgtaken vanuit de AWBZ over te hevelen naar de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het geld komt dan bij de gemeenten. De Tweede Kamer heeft het voorstel van de SP overgenomen dat het geld geoormerkt moet worden; de gemeente kan het dan niet gebruiken voor lantaarnpalen of prestigeprojecten. Maar de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) laat weten dat ze hier tegen is, omdat het de lokale invulling van beleid zou belemmeren. SP-raadslid Nathalie van der Zanden is bezorgd over deze opstelling.

Lees verder

Pagina's

U bent hier