h

Nieuws uit 2011

6 april 2011

SP-motie leerlingenvervoer overgenomen

Raadsvergadering 5 april: de SP-motie over het leerlingenvervoer - samen met GroenLinks - is door de wethouder overgenomen. Strekking van de motie: ouders die leerlingenvervoer willen aanvragen voor hun kinderen moeten weten welke criteria de gemeente hanteert.

Lees verder
21 maart 2011

Centrumplan en pijnlijke bezuinigingen

Tienduizend handtekeningen voor behoud van de filialen van de bieb mochten niet baten. De collegepartijen plus Helmond Aktief toonden zich ongevoelig voor het massale protest. Eind dit jaar worden de filialen gesloten. Waarom? Om jaarlijks vier ton te bezuinigen. Maar over het peperdure centrumplan - kosten: ruim 25 miljoen euro - wordt gezwegen.

Lees verder
9 maart 2011

Coalitie tegen openbaar presidium en tegen insprekers bij begroting

Het voorstel om het presidium voortaan openbaar te laten vergaderen, is door de coalitie plus Helder Helmond en Trots afgewezen. Het presidium bereidt de vergaderingen van de gemeenteraad voor en gaat over de dagelijkse gang van zaken van de gemeenteraad. Ook het voorstel om het inspreekrecht van de burger te handhaven bij de begroting en de voorjaarsnota is door de coalitie afgewezen.

Lees verder
8 maart 2011

SP-motie WMO-adviesraad overgenomen

Raadsvergadering 1 maart: nadat op verzoek van het CDA een passage werd geschrapt, is de motie van de SP over de WMO-adviesraad (mede ondertekend door GroenLinks) door het college overgenomen.

Lees verder
7 maart 2011

Raad akkoord met minder bijstand voor bepaalde groepen

In de vergadering van 1 maart ging de meerderheid van de raad (Trots, CDA, VVD en de combinatie SDOH-D66-HB) akkoord met een verlaging van de bijstand voor bepaalde groepen.

Lees verder
4 maart 2011

Bezuiniging leerlingen-vervoer van tafel

Het college ziet af van de voorgenomen bezuiniging op het leerlingenvervoer. Verantwoordelijk wethouder Margreet de Leeuw (CDA) geeft toe: "Het was de verkeerde bezuiniging, op het verkeerde moment, bij de verkeerde doelgroep."

Lees verder

Pagina's

U bent hier