h

Nieuws uit 2004

29 december 2004

Schriftelijke vragen koopkracht chronisch zieken, gehandicapten en ouderen

Eind 2003 heeft het kabinet in totaal 111 miljoen euro uitgetrokken voor de gemeenten met de bedoeling om daarmee de koopkracht van minima, chronisch zieken en gehandicapten te repareren. Gemeenten mogen hiervoor een categoriale regeling treffen.

Lees verder
17 december 2004

Subsidie voor de voedselbank?

De Voedselbank heeft subsidie aangevraagd bij de gemeente. Doen? Nee, zegt het college van B&W. Maar de gemeenteraad heeft het laatste woord en die moet nu in januari de knoop doorhakken.

Lees verder
17 december 2004

Doodvonnis Klein Arsenal (?)

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft het voorstel afgewezen om Klein Arsenal onder te brengen op sportpark Houtsdonk en om het daarvoor benodigde geld vrij te maken.

Lees verder
20 november 2004

SP stemt tegen de begroting

Vroeger stemde alleen de SP tegen de begroting maar de laatste jaren hebben enkele andere partijen zich aangesloten. Behalve de SP stemden deze keer ook PvdA, Helmondse Belangen en de fractie Naoum tegen. Waarom tegen? Voor de SP speelt het centrumplan een belangrijke rol.

Lees verder
20 november 2004

Sociale grondprijs behouden maar voor hoe lang?

Het voorstel om de sociale grondprijs zo goed als af te schaffen is van tafel. Dat is een succes. Maar voor hoe lang? Want de collegepartijen willen er begin volgend jaar op terug te komen.

Lees verder
31 oktober 2004

Station Brandevoort drie miljoen duurder

De gemeente wil uit eigen zak drie miljoen euro extra neertellen om het te realiseren station bij Brandevoort kwa uitstraling en architectuur te laten voldoen aan de Brandevoortstijl.

Lees verder

Pagina's

U bent hier