h

Nieuws uit 2006

5 december 2006

Herstructurering, historische panden en geloofwaardigheid

Op de agenda van de raadsvergadering 4 december 2006: herstructurering binnenstad oost, omgeving Karel Raijmakersstraat / Timmermanstraat. Het plan voorziet in sloop van om en nabij 400 woningen om plaats te maken voor nieuwbouw en een buurtpark.

Lees verder
19 november 2006

Marktperikelen

Tegen de zin in van de marktkooplui is de openingstijd van de markt verruimd naar 16.00 uur.

Lees verder
10 november 2006

SP-bijdrage begroting 2007

Voorzitter, leden van de raad, geachte aanwezigen op de tribune, "Sociaal en betrokken" was de titel van het collegeprogramma, alweer een half jaar geleden. Klinkt goed, hoor ik u denken, en het schept zeker verwachtingen.

Lees verder
20 oktober 2006

De zorg verdient beter!

Zo'n drieduizend Helmonders krijgen een paar uurtjes per week hulp in de huishouding. Deze thuiszorg is nu nog landelijk geregeld, maar wordt per 1 januari overgeheveld naar de gemeente, die dan ook voor de financiering moet zorgen. De SP vindt dat Helmond het niet goed aanpakt: de zorg verdient beter!

Lees verder
6 oktober 2006

SP-bijdrage begroting 2007

In maart dit jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen geweest. Daarna is een nieuw college aangetreden. Nu is de eerste begroting van het nieuwe college aan de orde. Dat is meteen een goede gelegenheid om te kijken of het beleid is veranderd. Worden er andere accenten gezet? Immers dit college is anders van politieke samenstelling dan het vorige.

Lees verder
20 september 2006

SP bezorgd over uitvoering WMO

WMO staat voor Wet Maatschappelijke Opvang. Deze nieuwe wet regelt dat allerlei zorgtaken worden overgeheveld van de landelijke overheid naar de gemeente. De gemeente verstrekt al voorzieningen als rolstoelen en scootmobielen, maar daar komt nu bijvoorbeeld hulp in de huishouding bij. De SP is erg bezorgd dat te weinig geld wordt uitgetrokken voor een goede uitvoering van de WMO.

Lees verder

Pagina's

U bent hier