h

Nieuws uit 2012

10 juni 2012

SP: pas op de plaats met centrumplan

Op 7 juni besprak de Helmondse gemeenteraad de voorjaarsnota. De SP-fractie bracht zes voorstellen in. Eén ervan ging over het centrumplan. De SP wil een grondige herbezinning van het plan. Dat schoot verantwoordelijk wethouder Tielemans in het verkeerde keelgat, fel en emotioneel wees hij het voorstel af. Is het centrumplan een prestigezaak geworden?

Lees verder
5 juni 2012

Erik de Vries op kieslijst SP

Erik de Vries staat op de kieslijst van de SP voor de kamerverkiezingen op 12 september. Erik de Vries is aanvoerder van de SP-fractie in de Helmondse gemeenteraad. Hij staat op plaats 26.

Lees verder
30 mei 2012

Brandweerpost Brandevoort wordt gesloten, SP-motie verworpen

De gemeenteraad stemde gisteren in met sluiting van brandweerpost Brandevoort. Een motie van de SP om sluiting uit te stellen, werd verworpen.

Lees verder
23 mei 2012

SP-vragen over sluiten brandweerpost Brandevoort (update)

Op 23 april 2012 deelde de burgemeester tijdens de commissievergadering mee dat het college overgaat tot sluiting van brandweerpost Brandevoort. Tijdens de raadsvergadering van 6 december 2011 heeft de raad een voorstel van het college hiertoe reeds aangenomen. Onderdeel van het voorstel is een amendement dat deze sluiting door kan gaan, mits het onderzoek van de IOOV (inspectie openbare orde en veiligheid) aantoont dat door sluiting van voornoemde brandweerpost de veiligheid niet in het geding komt.

Lees verder
15 mei 2012

SP wil opvang verslaafden niet sluiten

SP-raadslid Nathalie van der Zanden is niet erg te spreken over het plan om verslaafdenopvang De Oversteek te sluiten. In de commissievergadering ging ze in discussie met wethouder Margreet de Leeuw. Maar de wethouder houdt onverkort vast aan het plan. Het debat wordt voortgezet in de vergadering van 29 mei, dan moet de raad de knoop doorhakken. Hieronder de bijdrage van het SP-raadslid in de commissievergadering.

Lees verder
15 mei 2012

burgemeester gezocht

In zijn nieuwjaarstoespraak kondigde burgemeester Jacobs zijn vertrek al aan. Hij gaat weg per 1 november. Inmiddels is de sollicitatieprocedure voor een opvolger achter de rug. Solliciteren naar het ambt van burgemeester van Helmond kon tot 26 april jongstleden. Eenentwintig kandidaten - zeventien mannen en vier vrouwen - hebben dat gedaan.

Lees verder

Pagina's

U bent hier