h

Nieuws uit 2005

8 juli 2005

Autoweg: groen licht maar niet haalbaar

De regioraad heeft een besluit genomen over een nieuwe autoweg ten oosten van Eindhoven, Nuenen en Geldrop. Maar vraag niet hoe en wat.

Lees verder
12 mei 2005

Waarde woningen stijgt met 53,9 procent

De gemiddelde waardestijging van de woningen in Helmond bedraagt 53,9%. De gemeente houdt rekening met tweeduizend bezwaarschriften.

Lees verder
22 april 2005

Zorg over sociale taak Atlant Groep

De Atlant Groep is opgericht per 1 januari 2002, voordien was het de Helso: een beschutte werkplaats met een duidelijk omschreven sociale taak. De SP is bezorgd dat die sociale taak ondergesneeuwd raakt.

Lees verder
20 maart 2005

Vragen over heien

Er is de afgelopen weken geheid op het terrein van de voormalige St. Jansmavo aan de Wethouder Van Wellaan. Hierover zijn nogal wat klachten binnengekomen van omwonenden. Grootste zorg is mogelijke schade door de trillingen. De vraag komt op: is alles gedaan om schade te voorkomen?

Lees verder
20 maart 2005

Nieuw systeem woningtoewijzing

Helmond krijgt een nieuw systeem van woningtoewijzing. Het tekort aan betaalbare huurwoningen wordt er niet mee opgelost maar vriendjespolitiek wordt moeilijker.

Lees verder
20 maart 2005

Klein Arsenal: heeft B en W cruciale informatie verzwegen?

Recent openbaar gemaakte stukken inzake de huisvestingsperikelen van Klein Arsenal roepen nieuwe vragen op. Heeft B en W cruciale informatie verzwegen?

Lees verder

Pagina's

U bent hier