h

Nieuws uit 2007

10 november 2007

SP-voorstellen voor socialer beleid afgewezen

Donderdag 8 november besprak de gemeenteraad de begroting voor 2008. De SP-fractie diende vier moties in voor een socialer beleid. De coalitie van PvdA, CDA en VVD wees alle vier de moties af. Een andere motie over reclameverlichting kreeg wel de steun van de coalitie.

Lees verder
2 november 2007

SP: noodzaak uitbreiding Fitland niet aangetoond

Particuliere fitness aan de Churchillaan is in het verleden nooit toegestaan. De noodzaak om het Fitland nu wel toe te staan - ook al is het tijdelijk - is niet aangetoond, vindt de SP.

Lees verder
1 november 2007

Ledenvergadering bespreekt nota van wijziging

Donderdag in het SP-kantoor aan de Helmondse Molenstraat besprak de ledenvergadering de nota van wijziging. De nota is opgesteld op basis van de discussie over het eerste congresstuk. De ledenvergadering stemde breed in met het stuk. Er was geen behoefte aan wijzigingsvoorstellen. Op 24 november neemt het congres de definitieve besluiten en kiest een nieuw partijbestuur.

Lees verder
31 oktober 2007

Solidair uitgedeeld bij Nedschroef en Vlisco

Vanmorgen is Solidair verspreid bij de Nedschroef en de Vlisco. Solidair is de bedrijvenkrant van de SP. Download Solidair (PDF, 492 KB)

Lees verder
18 oktober 2007

Conferentie kiest regiobestuurders en bespreekt congresstuk

Eindhoven 13 oktober: zo'n 160 Brabantse SP'ers zijn bijeen voor de regioconferentie. Op de agenda de verkiezing van de regiobestuurders plus de bespreking van de congresstukken.

Lees verder
2 oktober 2007

Woonvisie betekent stop op bouw sociale huurwoningen

De Woonvisie gaat over het volkshuisvestingsbeleid over de periode 2007 2015. Voor de SP is een belangrijk onderdeel van het beleid de sociale woningbouw. Omdat de Woonvisie betekent dat per saldo geen sociale huurwoningen meer worden bijgebouwd, stemde de SP-fractie niet met de nota in.

Lees verder

Pagina's

U bent hier