h

Nieuws uit 2007

27 juli 2007

Meer geld nodig voor zorg

De gevolgen van de invoering van de WMO voor de thuiszorg zijn verontrustend. Dit blijkt uit de berichten uit het land over gedwongen ontslagen en het onder druk staan van de kwaliteit van de zorg.

Lees verder
4 juli 2007

Nusent? Nu niet! Nooit niet!

De twee grootste Nederlandse energiebedrijven, Essent en Nuon, willen verdergaan als één onderneming. Voorlopige naam: Nusent. Hiervoor bestaat zeker geen dringende noodzaak; de fusie is vooral voordelig voor de top van het bedrijf. In de visie van de SP horen nutsvoorzieningen thuis in handen van de overheid.

Lees verder
15 juni 2007

Zorg, kanaalzone en de voorjaarsnota

Donderdag 14 juni 2007: de gemeente bespreekt de voorjaarsnota. In de SP-bijdrage aan de discussie springen twee zaken eruit: de zorg (WMO) en de kanaalzone. Een motie van de SP over het schoolmaatschappelijk werk werd verworpen.

Lees verder
1 juni 2007

SP wil uitleg over uitstapje met projectontwikkelaar

De SP wil uitleg over het uitstapje met project-ontwikkelaar Stam & De Koning. Hieronder de vragen en toelichting die bij de gemeente zijn ingediend.

Lees verder
20 mei 2007

Openheid over Irak, 1250 handtekeningen opgehaald

Drie zaterdagen achtereen stonden SP'ers op de Helmondse markt om handtekeningen te verzamelen voor een onafhankelijk onderzoek naar de Nederlandse steun aan de oorlog in Irak. In totaal zijn 1250 handtekeningen opgehaald.

Lees verder
16 mei 2007

Voorjaarsnota 2007

Deze voorjaarsnota borduurt voort op het beleid van de vorige colleges. Het meest opmerkelijke is de instelling van een fonds strategische investeringen waarin het college middelen wil stoppen voor de volgens haar vier belangrijkste thema's. Zogezegd de grote uitdagingen waar de stad voor staat.

Lees verder

Pagina's

U bent hier