h

Nieuws uit 2009

10 maart 2009

Brandevoort en voetbal: op de Kaldersedijk of op Ruwe Putten?

SV Brandevoort wil graag een voetbalaccommodatie aan de Kaldersedijk. Moet de gemeente daaraan meewerken? Het college van B en W is hierover verdeeld. Twee verschillende scenario's werden gepresenteerd. Het ene scenario komt tegemoet aan SV Brandevoort. Het andere scenario voorziet in een voetbal-accommodatie op Ruwe Putten.

Lees verder
12 februari 2009

Dubbele petten ongewenst

De SP heeft grote bezwaren tegen de benoeming van Elco Brinkman als voorzitter van de Adviesraad Kanaalzone Helmond. Ook zet de partij vraagtekens bij de financiële vergoeding van de leden van deze klankbordgroep. Fractievoorzitter Erik de Vries heeft in een brief aan het college van burgemeester en wethouders om opheldering gevraagd.

Lees verder
5 februari 2009

Nieuwe wachtlijst thuiszorg dreigt

Opnieuw dreigt een wachtlijst in de thuiszorg te ontstaan. De te lage tarieven die de gemeente vergoedt blijven de Helmondse thuiszorg parten spelen.

Lees verder
5 februari 2009

Motie tegen verkoop aandelen Essent verworpen

De Helmondse gemeenteraad stemt in met verkoop van Essent aan het Duitse energieconcern RWE. De motie van de SP, samen met Helder Helmond en GroenLinks, om juist niet te verkopen, werd door een meerderheid verworpen.

Lees verder
1 februari 2009

Motie tegen verkoop aandelen Essent

De SP-fractie dient een motie in tegen de verkoop van de aandelen Essent. De motie komt aan de orde in de raadsvergadering van 3 februari.

Lees verder
31 januari 2009

Veel steun voor actie tegen verkoop Essent

Veel steun zaterdag op de markt voor de actie tegen de verkoop van Essent aan het Duitse energieconcern RWE. Ruim driehonderd handtekeningen werden ingezameld.

Lees verder

Pagina's

U bent hier