h

Nieuws uit 2010

20 mei 2010

Is dat niet overdreven?

Per zittingsperiode van vier jaar ontvangt ieder Helmonds raadslid tweeduizend euro. Het geld is bedoeld voor een computer met internetaansluiting. Raadsleden dienen te beschikken over moderne communicatiemiddelen, luidt de redenering.

Lees verder
20 mei 2010

Beslotenheid wijkoverleg ongewenst

Nieuw wijkoverleg is in de maak. Het voorstel is om dat wijkoverleg in beslotenheid te laten plaats vinden. De SP vindt dat ongewenst.

Lees verder
28 april 2010

Tweede coffeeshop gaat er komen

De discussie loopt al twee jaar, maar eindelijk gaat het er dan toch van komen: Helmond krijgt een tweede coffeeshop, op de Noord-Koninginnenwal.

Lees verder
26 april 2010

Congres: grote schoonmaak

"Mijn advies aan de kiezer die nu nog twijfelt: Kies voor de grote schoonmaak. Want een stem op de SP telt maar liefst vier keer mee: Je maakt de SP sterk, je trekt de PvdA naar links, je stuurt Balkenende uit het Torentje en je laat de VVD er niet in."

Lees verder
13 april 2010

Actie voor behoud goedkoop busvervoer in Brabant

De SP-statenfractie is een handtekeningenactie gestart voor behoud van het goedkope busvervoer in Brabant. Gedeputeerde Staten (de wethouders van de provincie) willen de succesvolle proef na twee jaar stoppen.

Lees verder
7 april 2010

SP: ook schijn van belangenverstrengeling moet voorkomen worden

Ook de schijn van belangenverstrengeling moet voorkomen worden, vindt de SP. De stellingname is een reactie op de benoeming van Elco Brinkman als voorzitter van de Helmondse Adviesraad Kanaalzone.

Lees verder

Pagina's

U bent hier