h

Nieuws uit 1999

29 januari 1999

Opheffen van (verenigings)democratie is geen uitweg

Als er problemen zijn bij woningbouwverenigingen klinkt al gauw de roep dat het besturen van deze organisaties overgelaten moet worden aan deskundigen. Er gaat veel geld om in een woningbouwvereniging, er spelen grote belangen, dat kun je niet overlaten aan goedwillende amateurs, luidt de redenering. Zo ook weer in de analyse in het Eindhovens Dagblad naar aanleiding van de perikelen bij De Hoop.

Lees verder
27 januari 1999

Huurders vechten tegen sloop

2005-07-23 Huurders van De Hoop voeren actie

Lees verder
23 januari 1999

SP-bijdrage aan discussie over stadsvisie

Samenleven doe je samen.

Lees verder
23 januari 1999

Koopkracht in Helmond nog steeds veel lager dan het gemiddelde

HEERLEN - De vier Brabantse gemeenten met gemiddeld de rijkste inwoners zijn te vinden in de regio Eindhoven. Waalre spant de kroon, gevolgd door Son en Breugel, Nuenen c.a. en Heeze-Leende. Daar staat tegenover dat ook de Brabantse gemeente met gemiddeld de minste koopkracht in deze regio ligt: Helmond. Het welvaartspeil in Helmond ligt gemiddeld 23% onder dat van Waalre.

Lees verder
22 januari 1999

'Belangenverstrengeling raadslid'

Volgens de SP maakt het Helmondse raadslid Tielemans zich schuldig aan belangenverstrengeling. De partij heeft het gemeentebestuur gevraagd hierover een uitspraak te doen. Tielemans ontkent de beschuldiging.

Lees verder
22 januari 1999

Puzzelen met grof vuil

Het ophalen van grof huisvuil wordt in Helmond per 1 februari drastisch gewijzigd. Felle discussies zijn het gevolg, onduidelijkheid is troef. Hieronder een poging om de zaken op rij te zetten.

Lees verder

Pagina's

U bent hier