h

Nieuws uit 2000

12 mei 2000

Provincie krijgt 'herindelings-puzzel' niet gelegd, SP houdt het overzichtelijk

Den Bosch 8 mei - Tijdens een commissievergadering met een bomvolle publieke tribune wordt duidelijk dat het herindelingsvoorstel van Gedeputeerde Staten het niet haalt. Er is geen Statenmeerderheid te vinden voor samenvoeging van Veldhoven en Son en Breugel bij Eindhoven, noch voor samenvoeging van Lungendonk en Diesdonk bij Helmond. Onduidelijk blijft of de samenvoeging van de gemeenten Geldrop, Mierlo, Nuenen tot Dommeldalgemeente zal worden afgeschoten of niet.
De overwegingen waarom in het ene geval voor het ene en in het andere geval voor het andere wordt gekozen, zijn voor de burger amper nog te bevatten. Meningsverschillen lopen dwars door de partijen heen, samenhangende visies zijn amper te bespeuren.
Ter illustratie: nog steeds streven bijna alle partijen in de Helmondse gemeenteraad naar annexatie van Mierlo. Dat deze partijen (CDA, PvdA, VVD en D66) met die opstelling in conflict komen met hun zusterpartijen in Mierlo, kan de pret niet drukken. De Helmondse SP wijst als enige gedwongen inlijving van Mierlo van de hand.
In Veldhoven heeft de SP een krachtige bijdrage geleverd aan het verzet tegenVeldhoven zelfstandig inlijving bij Eindhoven. In de week voorafgaand aan de vergadering op 8 mei haalt de partij onder de bevolking maar liefst 2.500 'amendementen' op: Veldhoven zelfstandig...daar houden we ze aan! Immers door inlijving van Veldhoven bij Eindhoven af te wijzen gaat het CDA in tegen haar eigen gedeputeerde. En die opstelling kan wel een steuntje in de rug gebruiken, redeneren de Veldhovense SP'ers.
Als een van de weinige - zoniet de enige - huldigt de SP provinciaal èn gemeentelijk hetzelfde standpunt: géén gedwongen inlijving van de ene bij de andere gemeente, problemen die de gemeente overstijgen aanpakken middels kleinere provincies dichter bij de mensen.
Da's wel zo overzichtelijk.
2000-05-12

Lees verder
12 mei 2000

Trage afhandeling compensatie huursubsidie voor banenpoolers

Banenpoolers vielen vroeger onder de regeling Vermeend / Moor. Daardoor was hun bruto-inkomen relatief laag.
Nu de regeling is verdwenen stijgt hun bruto-inkomen zonder dat het netto iets uitmaakt. Maar gevolg is wel dat hun huursubsidie daalt, want voor de berekening daarvan geldt het bruto-inkomen.
Om deze terugval te verzachten, is eind vorig jaar de compensatieregeling banenpoolers bedacht. Maar de uitvoering daarvan blijkt nu een puinhoop. Zo krijgt een Helmondse banenpoolster het bericht dat haar beroep op de regeling pas in september dit jaar (!) wordt afgehandeld.
Deze uitermate trage afhandeling is aanleiding voor de SP-kamerfractie om de minister schriftelijke vragen te stellen.
2000-05-12

Lees verder
21 maart 2000

SP blijft tegen stadsvisie

Naar aanleiding van een steekproef onder de bevolking heeft de gemeente de oorspronkelijke tekst van de stadsvisie aangepast. Maar de SP blijft tegen.

Lees verder
21 maart 2000

Betaalbare woningbouw in de knel door verhuisplan Van Dam

Golfkartonfabriek Kappa van Dam wil verhuizen naar het industriegebied aan de andere kant van Helmond. De verhuiskosten plus nieuwe fabriek wil ze liefst volledig betalen uit de exploitatie van het vrijkomend bedrijfsterrein. Betaalbare woningbouw ter plekke komt daardoor in de knel want is commercieel niet interessant.

Lees verder
15 maart 2000

Makelaar wil school betalen

Makelaarskantoor Broeckx Praasterink is bereid geld te steken in het voortbestaan van basisschool De Evenaar. Moeten we daar blij mee zijn? Nee, zegt Kees Baggermans die voor de SP lid is van de commissie Onderwijs.

Lees verder
25 februari 2000

Faillissement dreigt voor deeltaxi - vragen SP-kamerlid Jan de Wit

2005-07-23 Vragen van het lid De Wit (SP) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Lees verder

Pagina's

U bent hier