h

Nieuws van de afdeling

12 mei 2000

Trage afhandeling compensatie huursubsidie voor banenpoolers

Banenpoolers vielen vroeger onder de regeling Vermeend / Moor. Daardoor was hun bruto-inkomen relatief laag.
Nu de regeling is verdwenen stijgt hun bruto-inkomen zonder dat het netto iets uitmaakt. Maar gevolg is wel dat hun huursubsidie daalt, want voor de berekening daarvan geldt het bruto-inkomen.
Om deze terugval te verzachten, is eind vorig jaar de compensatieregeling banenpoolers bedacht. Maar de uitvoering daarvan blijkt nu een puinhoop. Zo krijgt een Helmondse banenpoolster het bericht dat haar beroep op de regeling pas in september dit jaar (!) wordt afgehandeld.
Deze uitermate trage afhandeling is aanleiding voor de SP-kamerfractie om de minister schriftelijke vragen te stellen.
2000-05-12

Lees verder
21 maart 2000

Betaalbare woningbouw in de knel door verhuisplan Van Dam

Golfkartonfabriek Kappa van Dam wil verhuizen naar het industriegebied aan de andere kant van Helmond. De verhuiskosten plus nieuwe fabriek wil ze liefst volledig betalen uit de exploitatie van het vrijkomend bedrijfsterrein. Betaalbare woningbouw ter plekke komt daardoor in de knel want is commercieel niet interessant.

Lees verder
21 maart 2000

SP blijft tegen stadsvisie

Naar aanleiding van een steekproef onder de bevolking heeft de gemeente de oorspronkelijke tekst van de stadsvisie aangepast. Maar de SP blijft tegen.

Lees verder
15 maart 2000

Makelaar wil school betalen

Makelaarskantoor Broeckx Praasterink is bereid geld te steken in het voortbestaan van basisschool De Evenaar. Moeten we daar blij mee zijn? Nee, zegt Kees Baggermans die voor de SP lid is van de commissie Onderwijs.

Lees verder
25 februari 2000

Faillissement dreigt voor deeltaxi - vragen SP-kamerlid Jan de Wit

2005-07-23 Vragen van het lid De Wit (SP) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Lees verder
4 februari 2000

Gehandicaptenoverleg: verhuiskostenvergoeding voor gehandicapten moet omhoog

Het Gehandicapten Overleg Helmond trekt aan de bel. De verhuiskostenvergoeding voor gehandicapten die verplicht moeten verhuizen is maar een schijntje vergeleken met wat anderen ontvangen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier